Tallinna Tehnikaülikool

Kuni 31. detsembrini 2020 on TalTechi raamatukogu klaasgaleriis näitus Eesti Vabariigi teaduspreemia 2020 tehnikateaduste valdkonnas: Marina Trapido (kollektiivi juht), Niina Dulova, Marina Kritševskaja, Sergei Preis tööde tsükli „Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees“ eest.

Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi töörühm uuris süvaoksüdatsiooni tehnoloogia mehhanismi ning nende rakendamisala laiendamist, et kasutada neid erinevate mikrosaasteainete kõrvaldamiseks õhust, veest ja reoveest. Teadustöö peamised suunad olid uued saasteainete klassid, nende lagunemismehhanismide ja vaheproduktide määramine; uued oksüdatsioonisüsteemid ning ultraviolettkiirguses (UV) ja nähtavas valguses aktiivsed katalüsaatorid; oksüdatsiooniprotsesside edasise aktiveerimise ja kiirendamise võimalused; reaktsioonikeskkonna (maatriksi) mõju hindamine saasteainete lagunemise efektiivsusele; süvaoksüdatsiooni protsesside kombineerimine teiste puhastusprotsessidega, et saavutada väiksemate kuludega maksimaalset puhastusefekti; nende protsesside rakendatavus tugevalt saastatud ning madala biolagundatavusega tööstusreovete puhastamiseks; innovaatilise ideena elektrilahenduse käigus tekkiva plasma kasutamine saasteainete eemaldamiseks.

Näitusel saab näha nii teadustöö põhilisi tulemusi kui ka esemeid ja pilte igapäevatööst.

Näituse koostajad: Marina Trapido, Janelle Kirss, Signe Jantson; kujundaja Tiia Eikholm.

Laeb infot...