Tallinna Tehnikaülikool

Akadeemik rektor Boris Tamme 90 sünniaastapäeva auks avatakse neljapäeval, 18. juunil kell 15 TalTechi raamatukogu fuajees näitus. 

Boris Tamm

Boris Tamm (1930–2002) oli Tallinna Polütehnilise Instituudi/Tallinna Tehnikaülikooli rektor, tuntud küberneetikateadlane, akadeemik, professor ja teaduse edendaja.

Tema rektoriks oleku ajal 1976–1991 valiti Tehnikaülikool viiekümne juhtiva kõrgkooli hulka Nõukogude Liidus, ülikool sai tagasi Tallinna Tehnikaülikooli nime, koostati ja võeti vastu uus põhikiri, ning laienes arvutustehnika baas ja arvutite kasutamine. 

Tallinna Tehnikaülikooliga oli Boris Tamm seotud 1949. aastast alates, kui ta asus õppima mehaanikateaduskonda. Boris Tamm oli TPI automaatika kateedri professor, hiljem Tehnikaülikooli informaatikainstituudi rakendusliku tehisintellekti professor, aastast 2000 emeriitprofessor. 

Eesti TA Küberneetika Instituudiga oli Boris Tamm seotud üle 20. aasta, aastatel 1962–1976 oli ta teadusdirektor ja direktor.

Boris Tamm oli Helsingi Tehnikaülikooli ja Budapesti Ülikooli audoktor ja Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia ja Soome Tehnikateaduste Akadeemia välisliige. 

Eesti Teaduste Akadeemia asepresidendina tõstetakse esile B. Tamme aktiivset tegevust akadeemikute, akadeemia välisliikmete, ülikoolide ja teiste teadusasutuste ning teadusseltside tegevuse ühendamisel ja integreerimisel. Boris Tamme aktiivne töö Rahvusvahelise Automaatjuhtimise Föderatsiooni (IFAC) juhina tõi Eestisse mitmeid suuri rahvusvahelisi konverentse. 

Samuti oli Boris Tammel Eesti NSV Ülemnõukogu liikmena oluline roll Eesti taasiseseisvumisel ja suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisel ning Eesti Vabariigi ülesehitamisel. Ta oli Eesti Vabariigi valitsuse nõunik ja paljude nõukogude, komisjonide ning töögruppide esimees ja liige.

Boris Tamme on autasustatud Valgetähe III klassi teenetemärgiga (2002) ja Tehnikaülikooli suure teenetemedaliga Mente et Manu. Rektori büst on Tehnikaülikooli õppejõudude-akadeemikute alleel. Boris Tamme nimeline stipendium asutati 2002. aastal.

Näitusel „Akadeemik rektor Boris Tamm 90“ on eksponeeritud teadusartiklid ja raamatud Boris Tamme teadustegevusest automaatjuhtimise, ekspertsüsteemide teooria, programmeerimiskeelte ja süsteemprogrammeerimise vallas. Fotod ja illustratiivne materjal annavad ülevaate B. Tamme ühiskondlikust tegevusest, temast kui organisatsioonide juhist ning B. Tamme hobidest ja huvialadest. Näitus on koostatud Boris Tamme arhiivi põhjal, mis on hoiul Tehnikaülikooli raamatukogus.

Laeb infot...