Tallinna Tehnikaülikool

Mainekas L'Oréal-UNESCO noorte talentide Baltikumi programm „Naised teaduses“ on kõigis kolmes Balti riigis kandideerimiseks avatud 7. veebruarist kuni 3. aprillini. Juba 19. korda Lätis ning 7. korda Eestis ja Leedus saavad seitse silmapaistvat noort Balti naisteadlast igaüks 7000 euro suuruse preemia erinevate valdkondade teadustöö eest.

L´Oréal-UNESCO „Naised teaduses“ noorte talentide Baltikumi programmi saab kandideerida veebilehel www.forwomeninscience.com.

Programm toetab Baltikumi naisteadlaste professionaalset arengut, aitab neil saavutada uusi eesmärke ja loob kasu nii teadusele kui ühiskonnale laiemalt. See on eriti oluline ajal, mil maailm seisab silmitsi enneolematute väljakutsetega. Neile väljakutsetele aitab lahendusi leida teadus ja teadus vajab igast soost esindajaid. „Naised teaduses“ programmi eesmärk ongi aidata kaasa naisteadlaste nähtavusele ja vähendada ebavõrdsust teadusmaailmas.

Eestis antakse konkursipõhiselt välja kaks auhinda: üks uurimistoetus kuni 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele oma uuringuteelluviimiseks ja teine kuni 40-aastasele naisdoktorandile oma doktoritöö aluseks olevate uuringute lõpetamiseks. Konkureerima oodatakse neid, kelle uuringud kuuluvad arvuti-, info- ja inseneriteaduste, loodus- ja keskkonnateaduste, matemaatika, füüsika ja materjaliteaduste valdkonda.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on tippteaduses endiselt naisteadlaste osakaal ebaõiglaselt väike. „See on kui haav globaalses teaduskogukonnas, mis iseenesest ei parane. Üksnes jutt paremast kaasamisest ei aita. Peame selle probleemiga süstemaatiliselt tegelema, motiveerides sädelevaid noori naisteadlasi ja andes neile võimalusi teisi inspireerida,“ ütles ta.

Eestis hakati „Naised teaduses“ auhindu-uurimistoetusi välja andma kuus aastat tagasi. Aastail 2017–2021 on tunnustuse saanud kaheksa säravat naisteadlast: dr Els Heinsalu, dr Karin Kogermann, dr Tuul Sepp, dr Kaarin Parts, prof Maarja Grossberg, dr Lisandra Marina Da Rocha Meneses-Nandha, dr Kaija Põhako-Esko ja Mari-Ann Lind.

Möödunud aastal pälvisid uurimistoetuse seitse Baltikumi naisteadlast. Eestist said tunnustuse osaliseks Tartu Ülikooli keemia instituudi analüütilise keemia kaasprofessor dr Ester Oras ning Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant-nooremteadur Karolina Kudelina.

Dr Orase sõnul avas „Naised teaduses“ stipendiumi saamine tema jaoks mitmeid olulisi uksi. „Tänu stipendiumile õnnestus mul märkimisväärselt täiendada oma analüüsikompetentse ning luua uusi koostööprojekte välislaboritega. Programm annab suurepärase võimaluse naisteadlaste võrgustumiseks nii Baltimaades kui ka mujal maailmas. Programmiga haakuvad tegevused aga juhivad ühiskonna tähelepanu naisteadlaste ja soolise võrdõiguslikkuse teemadele laiemalt,“ ütles dr Oras.

Karolina Kudelina jaoks näitas „Naised teaduses“ noorte talentide tunnustuse pälvimine, et töö, mida ta teeb, on ka ühiskonna jaoks oluline. „Programm julgustas mind jätkama oma uurimisega, et panustada maailma paremaks muutmisesse. Loodan väga, et minu lugu inspireerib ka teisi noori naisi teadlaskarjääri ja just inseneriteaduste eriala valima,“ kommenteeris Kudelina.

Programmi kutsus Lätis ellu programmi patroon, Läti Vabariigi president 1999–2007 Vaira Vike-Freiberga. Täna toimib see koostöös Läti, Leedu ja Eesti Teaduste Akadeemiate ning UNESCO rahvuslike komisjonidega. Tegu on ainsa programmiga Baltikumis, mis toetab spetsiaalselt naisteadlaste ametialast arengut ja nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamist.

Ülemaailmne „Naised teaduses“ programm loodi 1998. aastal. Alates sellest ajast on UNESCO ja L’Oréal panustanud ühiselt selle kaudu teaduse arendamisse, samuti püüdesse naisteadlaste arvu suurendada ning soolist võrdõiguslikkust ka teadusmaailmas edendada. Programmi kaudu naisteadlasi mitte ainult tunnustatakse, vaid aidatakse neil oma eesmärkideni jõuda ning oma saavutusi võimalikult laialt tutvustada.

Laeb infot...