Tallinna Tehnikaülikool

14–18. novembril toimus TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudis Euroopa Komisjoni rahastatud treeningvõrgustiku “Ultraheli lainete rakendused struktuuri terviklikkuse monitoorimiseks” (GW4SHM) õppenädal.

GW4SHM treeningnädal
Õppenädalal osalenud doktorandid, nende juhendajad ning tööstuspartnerid

Õppenädalal osalesid projekti kaasatud doktorandid, nende juhendajad ja tööstuspartnerid erinevatest Euroopa ülikoolidest ja ettevõtetest. Õppenädala teemadeks olid erinevad ultrahelil põhinevad inspekteerimis- ja monitoorimistehnoloogiad, mida rakendadatakse energia-, lennunduse-, ehituse- ja keemiatööstuse ohutumaks muutmiseks. Vaatluse all olid meetodid komposiitmaterjalides, terastorudes, keevistes ja liimühendustes vigastuste leidmiseks ja kvantifitseerimiseks. Samuti külastati ja arutati monitoorimisalaseid väljakutseid eesti ettevõtetes Estanc ja GScan. Viidi ka läbi iduettevõtte loomise kiirkoolitus ja võisteldi oma uurimisteemat tutvustava liftikõne esitamisel.

Projekt GW4SHM on ellu kutsutud, et valmistada ette uus generatsioon teadlasi, kes loovad uusi lahendusi struktuuride terviklikkuse monitoorimise valdkonnas. See on oluline, et tagada tehniliste struktuuride ja sedmete ohutut ja usaldusväärset toimimist ning on võtmetähtsusega uute tehnoloogiate (kasuliku eluea prognoosimine, seisundipõhine hindamine, digitaalsed kaksikud) kasutuselevõtmiseks. Tallinna Tehnikaülikooli esindaja GW4SHM konsortsiumis on ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemteadur Madis Ratassepp. Projekti toetas osaliselt ka Tallinna linn.

Laeb infot...