Tallinna Tehnikaülikool

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE ootab tehnikaülikooli teadlaseid ja Eesti tööstusettevõtteid esitama ideid 1. novembril avanevasse ideede vooru. Oodatud on ideed koostööprojektideks, mida saab lahendada tehisintellekti või robottehnoloogia abil. Samuti võib olla ettevõttel vajadus muuta tööprotsesse efektiivsemaks, aga turul puudub valmislahendus.

AIRE keskus otsib teadlaste ja tööstusettevõtetega koostööd, et viia koos ellu tehisintellekti ja robootika demoprojekte suurusjärgus kuni 50 000 eurot ühe projekti kohta. Keskuse juhi Kirke Maari sõnul ei jaga keskus ettevõtetele rahalist toetust, vaid neile pakutakse ülikoolide meeskondi appi konkreetse lahenduse testimiseks või mõne väljakutse lahendamiseks tehisintellekti või robootika abil. 

Keskuse tehisintellekti valdkonna juht Otto Mättas lisas, et teadlased saavad ideevoorus osaleda juba olemasoleva idee või lahendusega, mis on seni riiulis oodanud. „Nüüd on võimalik seda katsetada ja valideerida kuue kuni üheksa kuu jooksul mõnes ettevõttes,“ rääkis Mättas ja märkis, et ideaalis võiks teadlasel olla mõne tööstusettevõttega juba kontakt olemas. Samuti võimaldab ideevoor teadlasel arendada edasi mõnda töös olevat projekti, kuhu ta saab kaasata nii tudengeid kui ka ülikooliväliseid koostööpartnereid.

„Juhul, kui teadlasel ei ole kohe võimalik tööstusettevõtet kaasata, siis innustan oma ideed siiski esitama. AIRE keskuse ideevoor jääb avatuks aastaringselt, esitatud ideid hinnatakse 3-4 korda aastas ja järgmine toimub juba 2023 kevadel. Seega saame olla abiks sobiva koostööpartneri leidmisel, hinnata ideed järgmises ringis, et see ellu jõuaks,“ rääkis Mättas.

Demoprojektide vooru dokumentatsioon on alates 1. novembrist kättesaadav AIRE kodulehel. Seni saate lehel tutvuda kevadiste demoprojektidega.

Näiteks kevadises demoprojektide voorus lahendas keskus järgmisi väljakutseid:

  • Eesmärk: Lahendada logistiline pudelikael. Lahendus: automatiseerisime kauba liigutamise Kulinaaria OÜ tehase pakkimisalal, et tõsta logistilist kiirust ja tehase tootmisvõimekust;
  • Töötasime tehisintellektipõhise tugilahendusega tootmisprotsessi optimeerimiseks robotipõhistel töökohtadel Alise Technic OÜ-s ;
  • Eesmärk: Omada ülevaadet, kus paiknevad ettevõtte laos kaubad ning millal ja kuhu kuhu nad liiguvad.  Lahendus: töötasime välja tehisintellektisüsteemi, mis suudab jälgida kaubaalustel ladustatud tooteid ja seostada neid tegelike etikettidega ettevõttes Valdek AS;
  • Eesmärk: Vähendada haigla personali jalavaeva labori ja patsientide vahel liikumisel. Lahendus: arendasime nutikad robotid, mis oskaksid ohutult liigelda rahvarohketes siseruumides;

Taustainfo

European Digital Innovation Hub’i ehk EDIH keskuse loomise konkursi eelvooru alusel oli Eesti kandidaat EDIH lõppvooru 2022. aastal. Eestis sai keskus nimeks AIRE (AI & Robotics Estonia), mille seitsmeaastane periood algas 1.07.2022 ning eelarve suurus kolmeks aastaks ehk 36 kuuks on 6 miljonit eurot. Positiivsest rahastusotsusest teatas Euroopa Komisjon 1. juunil 2022. aastal.

Alates 2021. aasta oktoobrist teenuseid piloteeriv AIRE keskus on toetanud juba 75 Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimist ja konkurentsivõime tõusu. Keskus on nõustanud, koolitanud ning viinud kokku ettevõtte vajadused ja Eesti teadlaste pakutud kõrgtehnoloogilised lahendused. Iga väike või keskmine ettevõte, kes vajab arenguhüpet või otsib robootika või tehisintellekti lahendusi, on AIRE-sse oodatud.

Keskusel on kuus osapoolt – riigi esindaja ja kaasrahastaja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, juhtpartner Tallinna Tehnikaülikool ning Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja kompetentsikeskus IMECC.

AIRE on loodud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks. Siit leiab nii inspiratsiooni kui praktilisi ülikoolides sündinud teadmisi, kuidas testida ja rakendada tehisintellekti ning robootika lahendusi oma ettevõttes.

Laeb infot...