Tallinna Tehnikaülikool

Pressinõukogu andis 9. märtsil 2020 teada, et jõudis veel kahe kaebuse alusel Nurkse instituudi juhtumi kajastamisel tauniva otsuseni.

Vaata: meedialiit.ee/otsus-nr-953 ja meedialiit.ee/otsus-nr-955

Kaebused puudutasid järgmisi kajastusi:

1.       Postimehes 22. augustil 2019 ilmunud Oliver Kundi ja Martin Laine artikkel „TTÜ hämar saladus: mainekas instituut pettis süsteemselt välja eurotoetuseid“,

2.       Postimehes 24. augustil 2019 ilmunud Martin Laine artikkel „Edumeelsed bandiitharitlased“,

3.       Postimehes 2. septembril 2019 ilmunud Sander Punamäe artikkel „TTÜ petuskeemi üks niiditõmbajatest avas suu“.

Picture of Postimees newspaper.

Pressinõukogu hinnagul on nimetatud artiklites eksitud järgmiste ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu:

  • 22. augustil ilmunud artikliga „TTÜ hämar saladus: mainekas instituut pettis süsteemselt välja eurotoetuseid“ on eksitud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei teinud toimetus selleks piisavalt pingutusi.
  • 24. augustil ilmunud artikliga „Edumeelsed bandiitharitlased“ rikuti ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Samuti on selle artikliga rikutud koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli „Edumeelsed bandiitharitlased“ pealkiri eksitav.
  • 2. septembri artikliga „TTÜ petuskeemi üks niiditõmbajatest avas suu“ rikuti ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., sest artiklis nimetati teadlast petuskeemi niiditõmbajaks, kuigi see on avaldatud materjalis faktidega tõendamata. 

Pressinõukogule on Nurkse instituudi juhtumi kajastamise raames Tehnikaülikooli teadlaste poolt esitatud siiani kolm kaebust ning kõigi kolme puhul on Pressinõukogu tõdenud Postimehe eksimist hea ajakirjandustava vastu. 

Laeb infot...