Tallinna Tehnikaülikool

Nutika disaini ehk virtuaalprojekteerimise rakenduskeskuse loomine jõudis olulise teetähiseni: keskuse tarbeks valmis liitreaalsuse visualiseerimisplatvorm, tuntud mängumootoril Unreal Engine 4 põhinev eritarkvara.

Projekti “Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja –teenuste arendamine” osana Baltic Workboats AS-i laevatehase ruumes loodava nutika disaini keskuse käivitamisel jõuti vastava virtuaalprojekteerimistarkvara valmimiseni. Projekteerimiskeskuse sisseseade võimaldab reaalmaailma objekte ja virtuaalmaailma mudeleid koos vaadelda ja analüüsida ehk disainerid liitreaalsusse asetada.

tarkvara1

Valminud tarkvara suudab projekteerijate joonestatud ja konverteeritud 3D mudeleid avada ja kokku viia valmistatud füüsilise mudeliga. Samuti võimaldab kasutajatel reaalmõõtkavas hinnata, kas kõik tehtu on vastavuses soovidega ja lisada märkeid kuhu vaja.

Saan välja tuua 5 tüüpilisemat olukorda, kus valminud tarkvara kasutada:

  1. Projekteerimisülesande täitmisel, andes vahetu tagasiside võimalikest lahendustest, kitsendustest ja ebakõladest olemasolevaga, mis vähendab projekteerimisele kuluvat aega ja aitab vältida vigu.
  2. Visuaalne ja võrdlev ülevaade projekti etappidest ja progressist ning kas edenemine vastab eesmärgile (3D mudelile). Tekib visuaalne ülevaade terviklahendusest ja võrdlus hetkeseisuga.
  3. Lahenduste kooskõlastamine, kontroll ja märkuste tegemine.
  4. Monitoorimise ja visualiseerimisega seotud tegevused, kus erinevate nüansside esitlemiseks võtmeisikutele või laiemale publikule on vaja vahetult võrdlevat või näitlikku informatsiooni pakkuda.
  5. Virtuaalreaalsus võimaldab pakkuda paremat arusaama projekteeritavas laevas asuvatest seadmetest, nende asukohtadest ja suurusest, kujunevast tervikust.

Keskuse kasutus loomulikult ei piirdu nende näidetega, kuidas need kaasaegsed seadmed ja tarkvara suudaksid ettevõtetele, teadlastele ja tudengitele maksimaalselt kasulikud olla, ootab veel avastamist.

– Veiko Viil

tarkvara3

ERF

Laeb infot...