Tallinna Tehnikaülikool

25. jaanuaril arutlevad teadlased ja praktikud, kuidas transport ja liikuvus vastaks uusimaid tehnoloogiad kasutades paremini liiklejate tegelikele vajadustele. Nutika liikuvuse konverents „Targalt edasi“ toob kokku transpordivaldkonna arvamusliidrid nii avalikust kui ka erasektorist. Korraldajateks ITS Estonia ja TalTech. 

Nutika liikuvuse konverents

ITS Estonia võrgustiku tegevjuhi Maarja Rannama sõnul on transpordi- ja liikuvussektoril ees väga suured väljakutsed – kuidas jõuda kliimaeesmärkideni, tagada energiakriisi tingimustes liikuvusteenuste kättesaadavus kõigile ja muuta linnaruum inimsõbralikumaks, et nimetada neist vaid mõnda. “Tunnustatud digiriigina on meil võimalus kasutada oma kogemusi ja võimalusi ning muuta tehnoloogia abil ka liikuvust. Näiteks peaks igal inimesel olema õigus ja võimalus liikuda punktist A punkti B mugavalt, turvaliselt ning efektiivselt ka ilma isikliku sõiduautota. Kõige selle eelduseks on väga tihe ning avatud koostöö era- ja avaliku sektori ning teadusasutuste vahel. See ongi põhjuseks, miks valdkonna arvamusliidrid ning poliitikud kokku toome.“  

TalTechi logistika ja transpordi teaduskeskuse juht Dago Antov leiab, et linnade traditsiooniline liikuvussüsteem on üks suurimaid elukvaliteeti mõjutavaid tegureid, põhjustades õhukvaliteedi halvenemist, ebaratsionaalset linnaruumi kasutust ja ebaturvalist liiklust. „Nutikad liikuvuslahendused on üheks alternatiiviks, mis lubab meie traditsioonilist liikumissüsteemi ümber kujundada. Tark linn ei pea enam reageerima liiklusprobleemidele tänavate ja teede juurde ehitamisega. Pigem otsitakse uusi võimalusi, et kasutada efektiivsemalt ära linnade juba loodud taristut. Nutika liikuvuse idee kaasab kõiki liikumisviise: jalg- või tõukeratas, raudtee, tramm, takso, autod, kõndimine.“ 

Ettevõtte Traffest tegevjuhi Viljar Nurme sõnul on liikuvuse valdkond olnud viimasel aastakümnel suures muutumises. “Jätkuv autostumine, uued liikumisviisid, pandeemia mõju, püüdlus inimkesksema ja keskkonnasäästlikuma eluviisi poole on mõned märksõnad, mis seda ajastut ja ka tänast olukorda iseloomustavad. Kohati tundub, et liikuvusest kõnelejad on justkui erineval pool rindejoont, kus põrkuvad varasemad traditsioonilised ja kaasaegsemad uuenduslikud mõtteviisid. Liikuvusele pühendatud konverents annab võimaluse erinevaid seisukohti üksteisele lähendada ja leida rohkem ühisosa, et targalt koos edasi liikuda.“ 


Konverentsi avab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas. Sõna saavad ka EK liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, Transpordiameti peadirektor Priit Sauk, Tallinna ja Tartu abilinnapead Tanel Kiik ning Raimond Tamm, Kõu Grupi tegevjuht Kristjan Maruste ning paljud teised avaliku ja erasektori arvamusliidrid. Päeva lõpetab valimisdebatt teemal „Autokesksest liikuvusest inimesekeskseks – kas, kuidas ja millal?”, kus erinevaid erakondi on esindamas Mart Võrklaev (Reformierakond), Taavi Aas (Keskerakond), Madle Lippus (Sotsiaaldemokraadid) ja teised.  

 Konverentsi modereerib Rasmus Kagge.   

Konverentsi programm ja registreerumine 

Konverentsi korraldavad intelligentse transpordi koostöövõrgustik ITS Estonia koostöös TalTechiga. Konverentsi koostööpartner on nutikat transporditaristut pakkuv Traffest OÜ.  

ITS Estonia on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) initsiatiivil ning koordineerimisel tegutsev nutika liikuvuse koostööplatvorm, kuhu on kaasatud valdkonna osapooled nii avalikust kui ka erasektorist.  

Konverentsi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projekti „Eesti IKT Klaster“ raames.  

Laeb infot...