Tallinna Tehnikaülikool

Jaan Janno on Küberneetika instituudi direktor alates 1. juulist.

Jaan Janno

Palun tutvusta ennast.

Ma olen matemaatik, Tartu Ülikooli haridusega. Küberneetika instituudis olen tööl alates 1987. aastast. Sel ajal oli see instituut veel ENSV Teaduste Akadeemia alluvuses. Alates 2003. aastast olen Tehnikaülikooli professor.

Millistest kogemustest ja teadmistest Küberneetika instituudi direktorina kasu on?

Praegune Küberneetika instituut moodustati 2017. aastal ülikooli põhistruktuuri matemaatika- ja füüsikainstituudi ja kolme endise Küberneetika instituudi labori liitmise tulemusena. Suure osa matemaatika- ja füüsikainstituudi tegevusest moodustas alusainete õpetamine kogu ülikoolile, liitunud laborid olid aga rohkem pühendunud teadustööle. Need erinevused on säilinud ka meie instituudi praegustes allüksustes, kuigi juba pisut tasandunud. Oma tugevuseks pean seda, et olen tuttav mõlema poolega: olen teinud pikalt teadustööd endises KübIs ja olin 2010–2016 ka matemaatikainstituudi direktor.

Mida tahad sellel töökohal korda saata?

Instituudi jaoks on väga olulised rakendusfüüsika bakalaureuse- ja magistriõppekavad. Neile kavadele on vaja õppima meelitada tublimaid tudengeid. Eesmärgiks on ju koolitada tugeva analüütilise mõtlemisvõimega noori, kes oskaksid lahendada keerukaid ülesandeid. Pikemas perspektiivis on plaanis avada ka matemaatika õppekava. Kõigis EuroTeQi ülikoolides peale TalTechi on matemaatika õppekava olemas. Rakendusliku suunitlusega matemaatika õpe sobiks ka meie profiiliga hästi. Samuti on vaja elavdada järeldoktorantuuri.

Üks üllatus, mis direktori positsioonil on olnud?

See langeb aega, kui olin direktori kohusetäitja. Neljast eelmisel aastal meie instituudist teele läinud PRG taotlusest said kolm rahastuse. Suurepärane tulemus!

Laeb infot...