Tallinna Tehnikaülikool

Maarja Grossberg-Kuusk on Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor.

Esimene tööpäev uues ametis: 1. veebruar 2023.

Maarja Grossberg-Kuusk

Foto: Kaupo Kikkas

Palun tutvusta ennast.

Olen oma elus nii mitmes rollis, aga eelkõige olen pereema ja teadlane. Olen inimene, kes huvitub paljust ning naudib põnevaid väljakutseid ja inspireerivaid vestlusi heas seltskonnas. Minus on koos pehmus ja abivalmidus ning nõudlikkus nii enda kui ka teiste suhtes. Olen iseloomult inimesi väga usaldav, aga kaotatud usaldust tagasi võita on minu puhul väga raske. Tööalaselt vajan edasiliikumist ega talu paigalseisu ja asjade tegemist lihtsalt nende tegemise pärast. Vabal ajal naudin sõprade ja pere seltskonda ning minu suureks hobiks on aiandus.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest instituudi juhtimisel kasu on?

Olen olnud mitmes juhirollis juba üle 10 aasta, alates uurimisgrupi juhist ja lõpetades Eesti noorte teaduste akadeemia presidendi ametiga. Olin juba aasta olnud direktori kohusetäitja, mis andis mulle võimaluse rolli sisse elada ja ametiga seotud väljakutsetest aimu saada. Tunnen, et erinevates juhirollides omandatu, aga ka välismaal teistsuguses akadeemilises keskkonnas juhtimiskultuuri kogedes olen saanud direktori ametiks hea pagasi. Arenen ja õpin juhina iga päev, inspireerudes ka juhtidest, keda imetlen. Teadlasena olen harjunud igapäevaselt keerulisi ülesandeid lahendama ja see oskus on igas ametis kasuks.

Mida tahad materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktorina korda saata?

Mulle väga meeldib, et näen instituuti kui tervikut, mida sama instituudi uurimisgrupi juhina niimoodi ei tajunud. Instituudi kaheksa uurimisgrupi ühiseks nimetajaks on uue põlvkonna keskkonnasõbralike ja ressursisäästlike materjali-, keskkonna- ja energiatehnoloogiate väljatöötamine, mis mõjutavad meie igapäevaelu ja tervist sõna otseses mõttes. Soovin luua suuremat sünergiat meie uurimisgruppide vahel ja selle aluseks saab olla usalduslik, toetav, kvaliteetne ja eesmärgistatud koostöö. Soovin tõsta instituudi õppekavade kvaliteeti ja vastuvõttu, mille puhul leian, et võtmesõnadeks on tihedam koostöö meie oma programmijuhtide vahel ning usalduslik ja omakasupüüdmatu kvaliteedile suunatud koostöö teiste instituutidega.

Eriliseks valupunktiks on inimeste ületöötamine, millega kaasneb paratamatult töö kvaliteedi langus ja ka töölt lahkumine. Kui me soovime tugevat ja tervet akadeemilist järelkasvu, siis tuleb töökorralduses ja akadeemilisele personalile esitatavates nõuetes teha esimesel võimalusel kardinaalsed muudatused. Seda probleemi ei saa kahjuks lahendada ainult instituudi tasandil, vaid koostöös ülikooli juhtkonnaga.

Minu unistus on tugev, terve ja kokkuhoidev instituut, kus tehakse kõrgekvaliteedilist teadus-, arendus- ja õppetööd.

Üks üllatus uuel positsioonil?

Kui vägevaid asju instituudis tehakse ja kui palju toredaid inimesi meil on! Neid tuleb hoida!

Laeb infot...