Tallinna Tehnikaülikool

Olle Hints on Geoloogia instituudi direktor alates 1. juunist.

Olle Hints

Palun tutvusta ennast.

Lõpetasin Tartu Ülikooli geoloogina ja kaitsesin doktorikraadi Tehnikaülikooli mäeinstituudis. Minu teadustöö on seotud settekivimite uurimise ning Maa geoloogilise mineviku kliima, keskkonna ja elustiku rekonstrueerimisega. Lisaks vastutan Eesti ülikoolide maapõue arhiivi ja andmehaldusplatvormi arenduse eest. Alates 2015. aastast töötan Tehnikaülikoolis aluspõhjageoloogia professorina, 2021. aastast tenuuris ning ühtlasi täidan geoloogia instituudi direktori kohuseid ja olen senati liige.

Millistest kogemustest ja teadmistest instituudi direktorina kasu on?

Direktori ametis on iga päev kasuks tulnud instituudi töökorralduse, inimeste ja taristu hea tundmine, samuti ülevaate omamine geoloogia baasteadusest ja mäenduse valdkonna rakendusuuringutest. Uute ülesannetega kohanemisel on olnud suureks abiks nii eelmised direktorid kui ka ülikooli tugistruktuurid.

Mida tahad sellel töökohal korda saata?

Geoloogia instituudi missiooniks on maapõue, mineraaltoormete ning mäenduse alase teoreetilise ja praktilise kompetentsi tagamine ja kasvatamine Eestis. Selleks peab jätkuma instituudi senine kõrgetasemeline teadustöö, kuid ühtlasi on vajalik tugevdada rakenduslikke suundi. Oluline on läbi viia õppekavade reform, et tagada õppetöö vastavus ühiskonna vajadustele, alustada teadustaristu uuendamist ning tihendada sidemeid erasektori ja riigiasutustega.

Üks üllatus, mis direktori positsioonil on olnud?

Positiivselt on üllatanud teaduskonna kolleegide ja ülikooli haldus- ja tugistruktuuri töötajate asjatundlikkus, koostöövalmidus ning tunne, et tegutseme ühiselt Tehnikaülikooli ja Eesti ühiskonna huvides. Mente et manu!

Laeb infot...