Tallinna Tehnikaülikool

Pirjo Spuul on keemia ja biotehnoloogia instituudi direktor alates 1. septembrist.

Pirjo Spuul

Palun tutvusta ennast.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 2004. aastal geenitehnoloogia erialal, edasi spetsialiseerunud mikro- ja rakubioloogiasse ning edendanud oma teadlasekarjääri nii Helsingi kui ka Bordeaux’ ülikoolis. Olen üldiselt väga rahumeelne ja positiivne inimene, kuid pean väga oluliseks täpsust, õiglust ja initsiatiivi. Tallinna Tehnikaülikoolis töötan alates 2016. aastast ning teadustöö kõrval olen õppejõud, doktorikoolide projektijuht ja kahe imearmsa lapse ema.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest instituudi direktorina kasu on?

Õpingute ja teadlasekarjääri jooksul omandatud kriitiline mõtlemine, teaduslik lähenemine ja suur pingetaluvus tulevad kindlasti kasuks probleemide lahendamisel ning paljude ülesannetega toimetulemisel. Rahvusvaheline kogemus on andnud võimaluse näha mitmesuguseid õppe- ja teadustegevuse korralduse lahendusi, akadeemiliste instituutide juhtimise iseärasusi ning üldisemalt, kuidas toimivad ülikoolid mujal. Minu eelnev töö doktorikoolide projektijuhina on õpetanud projektide haldamist, tutvustanud ülikoolis toimivaid protsesse ja võimaldanud kontakte tugistruktuuri töötajatega.

Mida tahad instituudi juhina korda saata?

Keemia ja biotehnoloogia instituut on üsna erinäoline üksus, mis tekkis 2017. aastal kolme instituudi liitmisel ja ühendab seepärast väga erinäolisi teadusteemasid ning eri tausta ja ootustega suurepäraseid teadlasi, õppejõude ja tudengeid. Minu soov on luua töötajaid ja tudengeid toetav ja väärtustav keskkond, MEIE instituut, kus kõrgetasemeline teadus ja teaduspõhine õpe on prioriteetideks. Kindlasti tahan parandada kommunikatsiooni ja koostööd nii instituudi sees kui ka teiste struktuuriüksustega. Pean väga oluliseks tõsta meie teaduse ja teadlaste nähtavust ning tagada läbi teaduspõhise õppe kvalifitseeritud järelkasv.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Positiivse ja meeldiva üllatusena olen tundnud mind ümbritsevate inimeste toetust ja soovin tänada kõiki selle eest, instituudi juhtimine on meeskonnatöö!

Laeb infot...