Tallinna Tehnikaülikool

Aime Ruus on inseneriteaduskonna Tartu kolledžis ehitusmaterjalide ja -füüsika õpperaja kaasprofessor alates 1. juulist.

Aime Ruus

Palun tutvusta ennast.

Liitusin Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžiga 2008. aastal, mil alustasin ehitusfüüsika ja ehitusgraafika õppejõuna ning tööstus- ja tsiviilehituse õppekava juhina. Minu uurimisvaldkond on ehitusfüüsika, -materjalid ja sisekliima – põhirõhk on materjalide niiskustehnilistel omadustel. Sel aastal asusin juhtima meie küberfüüsikaliste süsteemide peaeriala programmi.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest õpperaja kaasprofessorina kasu on?

2016. aasta tenuurireform tabas mitmeid dotsente valusalt, kuivõrd ametinõuded ei olnud eriti kõrged. Üleminekuperioodil tuli tempo korralikult üles võtta ja selleks, et järgmine atesteerimine viie aasta pärast läbida, ei saa seda ka alla lasta.

Mida tahad professorina korda saata?

Tänasel päeval olen kaasprofessor, Tartu kolledži direktor ja programmijuht. Neid ameteid  on raske lahus hoida. Kõik tegevused on suunatud kolledžis õdusa õppe- ja töökeskkonna hoidmisele ning teadus- ja arendustööle meie interdistsiplinaarses meeskonnas, kes on olnud mulle kaasprofessoriks saamisel suureks abiks ja toeks. Aitäh!

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Positiivne üllatus oli selle positsiooni loomine, olen ülikoolile selle võimaluse eest tänulik.

Laeb infot...