Tallinna Tehnikaülikool

Jekaterina Mazina-Šinkar on loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituuti innovatiivse analüütika nooremprofessor alates 01.04.2023.

Palun tutvusta ennast.

Minu peamine uurimissuund on roheliste analüütiliste sensorite ja analüsaatorite väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada erinevates valdkondades, näiteks korrakaitsest kuni põllumajanduseni. Erilisel kohal on analüütiliste meetodite arendamine keelatud ainete analüüsiks, s.h. kiirtestrite väljatöötamine narkootiliste ainete tuvastamiseks ja uudsete statistiliste meetodite rakendamine andmete analüüsiks.

Jekaterina Mazina-Šinkar
Foto: Jekaterina Mazina-Šinkar

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest professoriametis kasu on?

Töötades pikka aega eraettevõtetes teadurina ja arendusjuhina (Laser Diagnostic Instruments AS ja NarTest AS) sain palju kasulikke teadmisi ja kogemusi, mida nüüd saan rakendada oma uuringutes. Seetõttu tean, kuidas jõuda ideest tooteni. Mind inspireerivad just rakendusuurigud, kus on võimalik oma ideid testida ja kasutada väljaspool laborit.

Mida tahad Tehnikaülikooli professorina korda saata?

Kõigepealt sooviksin tõsta interdistiplinaarsete projektide osakaalu meie ülikoolis, tugevdada koostööd teaduskondade vahel läbi ühisprojektide, kuhu on kaasatud insenerid, elektroonikud, keemikud,  IT-  ja majandusvaldkondade spetsialistid. Usun, et interdistiplinaarsed uuringud võimaldavad leida innovaatilisi lahendusi ühiskonnale oluliste probleemide lahendamiseks.

Üks üllatus uuel positsioonil?

Kindlasti üllatused alles tulevad. Loodan, et need on alati meeldivad ja inspireerivad.

Laeb infot...