Tallinna Tehnikaülikool

Kati Kõrbe on Mehaanika ja tööstustehnika instituudi logistika ja tarneahelate kavandamise kaasprofessor.

Esimene tööpäev professorina: 1. detsember 2022.

Kati Kõrbe

Foto: Annika Metsla

Palun tutvusta ennast.

Olen lõpetanud siinse ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse suunal, teinud teadusmagistri kraadi rahvamajanduses ning doktorikraad on samuti ehitusteaduskonnast. Tehnikaülikooliga sai tihe töösuhe alguse, kui juhtisin aastail 1996–1998 üliõpilasvalitsust ja seejärel asusin tööle tehnika- ja kinnisvaraosakonda. Alguses töötasin insenerina ja kui Andres Keevallik sai rektoriks, sain võimaluse seda osakonda juhtida. Rekonstrueerisime aula, spordihoone, esimese ühiselamu, toimus NRG hoone projekteerimine ja algas ülikooli koondumine Mustamäele. Olen tänulik ja õnnelik, et sain nendes olulistes protsessides osaleda.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest professoriametis kasu on?

Kindlasti on minu arusaamist Eestis toimuvast mõjutanud periood, kui töötasin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. See oli võimalus näha elu seadusloome poolelt, mõista paremini strateegilist vaadet Euroopa Liidus ja maailmas toimuvale. Oluliseks kogemuseks on olnud ka suhtlemine tipp-välisülikoolide silmapaistvate teadlastega, kes on olnud valdkonnast sõltumata inspireerivad ja õpetanud suurelt mõtlema.

Mida tahad Tehnikaülikooli professorina korda saata?

Suuremas plaanis soovin kaasata logistika ja liikuvuse juurde teadlasi ja doktorante, et seda äärmiselt olulist valdkonda ühtse uurimisrühmana tulevikus arendada. Nendega koos tahaksin edasi anda kaasaegselt, kõrgetasemeliselt ja innovaatiliselt tudengitele teadmisi meie õppekaval. Isiklikus plaanis soovin osaleda rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides, sest sealt saadud uued mõtted, kogemus ja teadmised on hindamatud õppetöös ja doktorantide juhendamise juures.

Üks üllatus uuel positsioonil?

Hea ja positiivne emotsioon oli kolleegide soojad ja siirad õnnitlused.

Laeb infot...