Tallinna Tehnikaülikool

Laivi Laidroo on majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi finantsjuhtimise õpperaja kaasprofessor alates 1. detsembrist.

Laivi Laidroo

Palun tutvusta ennast.

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna kolmel korral ning töötanud kaheksa aastat erasektoris erinevatel finantsvaldkonnaga seotud positsioonidel. Ülikooli naasma tõi soov õpetada, midagi uut teada saada ja midagi tähenduslikku korda saata. Viimased 12 aastat põhitööd ülikoolis on möödunud linnulennul, täites mitmesuguseid ülesandeid nii teadustöö, õppetöö kui õppetegevuse juhtimise sildi all.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest professoriametis kasu on?

Minu arvates ei erine professoriamet kuidagi muust väärtuslikust tegevusest, mida akadeemilisel isikul on ülikoolis oma karjääri jooksul võimalik korda saata. Üldjoontes aga arvan, et iga uus oskus, teadmine, õnnestumine või ebaõnnestumine on arendav ja viib kokkuvõttes edasi.

Mida tahad Tehnikaülikooli professorina korda saata?

Jätkata oma tegevust nii hästi (või halvasti) kui oskan.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Kas täiendavaid üllatusi peabki olema, kui nii palju aastaid mitmekülgset karastust samas organisatsioonis seljataga?

Laeb infot...