Tallinna Tehnikaülikool

Maksim Ošeka on loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituuti sünteetilise voolukeemia nooremprofessor alates 01.04.2023.

Palun tutvusta ennast.

Minu uurimisvaldkonnaks on sünteetiline voolukeemia. Sünteetiline voolukeemia on kaasaegne sünteesimeetod, mis kombineerib omavahel orgaanilise sünteesi ja keemiatehnika. Uurin elektro- ja fotokeemiliste reaktsioonide läbiviimist pidevas voolus, sest just need orgaanilise keemia valdkonnad võidavad voolukeemia kasutamisest kõige enam.

Maksim Ošeka
Foto: Maksim Ošeka

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest professoriametis kasu on?

Usun, et minu senisest mobiilsusest on mulle kõige enam kasu. Juba magistri- kui ka doktoriõppe ajal tegin külalistudengina uurimistööd välismaal. Loomulikult täiendasin oma oskusi ja teadmisi järeldoktorantuuris maailma juhtivas voolukeemia uurimisrühmas. Olen loonud palju väärtuslikke rahvusvahelisi kontakte, mida saab kasutada edaspidises koostöös. Rahvusvaheline koostöö on kõrgetasemelise teaduse üks olulisim komponent.

Mida tahad Tehnikaülikooli professorina korda saata?

Soovin edendada sünteetilise voolukeemia valdkonda Eestis ja rahvusvahelisel tasandil. Tahan luua inspireeriva ja kaasaegse õpikeskkonna, kus õpilased saavad omandada tipptasemel teadmisi ja oskusi sünteetilise voolukeemia alal.

Üks üllatus uuel positsioonil?

Üllatusi ei ole, kuna olen olnud Tehnikaülikooliga seotud juba 15 aastat. Olen tänulik usalduse ja toetuse eest.

Laeb infot...