Tallinna Tehnikaülikool

Marit Kauk-Kuusik on Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi päikeseenergeetika materjalide tenuuriprofessor.

Esimene tööpäev professorina: 1. veebruar 2023.

Marit Kauk-Kuusik

Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Palun tutvusta ennast.

Olen oma akadeemilised kraadid kaitsnud Tallinna Tehnikaülikoolis, uurides ja arendades keerukaid pooljuhtmaterjale ja tehnoloogiaid päikeseenergeetika rakendusteks. Naudin teaduses olemist, mis nõuab täpsust, kannatlikkust, uudishimu ja vahel viib ajataju. Olles instituudis ühe suurima teaduslabori juht, on mulle teadustöös lisandväärtuseks kindlasti pühendunud ja üheshingav meeskond.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest professoriametis kasu on?

Olles kasvanud materjaliteaduse tudengist samm-sammult läbi erinevate alma mater’i ametipositsioonide, on olnud kordumatu võimalus panustada oma teadmiste ja kompetentsiga kaasasutaja rollis teadusmahuka taastuvenergia hargettevõtte ja kogukonnale suunatud Eesti esimese energiaühistu loomisel. Akadeemilisel teel on hindamatu kogemuse ja teadmised andnud võimalus teha maailmatasemel teadust koos Eesti päikeseenergeetika koolkonna loojatega.

Mida tahad Tehnikaülikooli professorina korda saata?

Professori rollis tahan innustada tudengeid ja noorteadlasi panustama teadus- ja arendusprojektidesse, mis aitavad luua järgmise põlvkonna ehitis- või tooteintegreeritud (BIPV- ja PIPV) päikesepaneele. Nende projektide eesmärk on ambitsioonikas, kuid edukad tulemused avaks uue perspektiivi linnapiirkondade hajutatud energiatootmiseks, muutes liginullenergiahooned ja -linnaosad reaalsuseks ning parandades inimeste elukvaliteeti ressursi- ja loodussäästlikumas keskkonnas. BIPV- ja PIPV-lahenduste massilist kasutuselevõttu saab aga saavutada ainult kulutõhusate ja jätkusuutlike tehnoloogiate arendamisega.

Üks üllatus uuel positsioonil?

Motiveeriv on kolleegidelt saadud tunnustus ja positiivne tagasiside.

Laeb infot...