Tallinna Tehnikaülikool

Martin Laasmaa on küberneetika instituudi optilise ja super-resolutsiooni mikroskoopia nooremprofessor alates 18. aprillist.

Martin Laasmaa

Palun tutvusta end.

Oma akadeemilised kraadid olen kaitsnud Tallinna Tehnikaülikoolis tehnilise füüsika erialal ning pärast doktorikraadi omandamist siirdusin järeldoktorantuuri Oslo Ülikooli. Minu teadustööks on mõista, kuidas südamelihasrakud töötavad molekulaarsel tasemel nii tervises kui haiguses.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uuel positsioonil kasu on?

Pean üheks suurimaks töö- ja teadlaselu kogemuseks oma järeldoktorantuuri aega. See laiendas mu silmaringi teadustegevuse alal ja arendas ka rahvusvahelist koostööoskust, mis on kindlasti suureks kasuks professuuris.

Mida tahad sellel ametikohal korda saata?

Minu põhitööriistaks on mikroskoopia ning sellega seoses soovin luua TalTechi valgusmikroskoopia super-resolutsiooni võimekuse, mis aitab parandada konkurentsivõimet teadusvallas. Samuti soovin innustada tudengeid ja doktorante panustama teadustegevusse, et kaasa aidata teadustegevuse jätkusuutlikkusele.

Üks üllatus seoses uue tööpostiga?

Kolleegide tunnustus uuel positsioonil alustamise puhul.

Laeb infot...