Tallinna Tehnikaülikool

Niccolo Veltri on Tarkvarateaduse instituudi tüübiteooria ja teoreemide tõestamise nooremprofessor.
Esimene tööpäev professorina: 1. jaanuar 2023.

Niccolo Veltri

Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Palun tutvusta ennast.

Olen Itaalia matemaatik, kes kolis 2012. aastal Eestisse, kus alustasin info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorantuuris Tallinna Tehnikaülikoolis. Kaitsesin 2017. aastal doktoritöö ja asusin elama Taani, kus töötasin kaks aastat Kopenhaageni IT ülikooli järeldoktorandina. Naasin TalTechi tarkvarateaduse osakonda teadurina 2019. aastal ja sain jaanuaris 2023 nooremprofessoriks. Minu uurimisvaldkonnaks on teoreetiline arvutiteadus. Õpin peamiselt matemaatilise loogika rakendusi programmeerimiskeeltele ja tarkvara formaalset verifitseerimist.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest professoriametis kasu on?

Mul on vedanud, et mul on alati olnud suurepärased mentorid ja olen olnud osa elavatest ja põnevatest teaduskeskkondadest nii Tallinnas kui Kopenhaagenis. Olen saanud ka osaleda paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel ning kohtuda paljude inspireerivate teadlastega üle kogu maailma. Avatud meele hoidmine, püüd alati midagi uut õppida ning kolleegidega uurimisideede jagamine – need on põhilised õppetunnid, mida olen oma akadeemilise karjääri jooksul õppinud ja järginud ning mis mind kindlasti juhivad ka läbi professuuri .

Mida tahad Tehnikaülikooli professorina korda saata?

Tahan kasvada nii teadlase, õppejõu kui ka juhendajana. Kavatsen jätkata oma uurimistööd, keskendudes teoreetiliste raamistike ja tööriistade väljatöötamisele tugeva korrektsuse garantiiga tarkvara tootmiseks. Hetkel juhendan nelja doktoranti, kellega kavatsen lähiaastatel eduka kaitsmiseni jõuda. Soovin korraldada Tallinnas palju teadusüritusi, mis aitavad suurendada arvutiteaduste kogukonna rahvusvahelist tuntust TalTechis ja Eestis.

Üks üllatus uuel positsioonil?

Mul õnnestus saada uus isiklik kontor, kuid arvan, et sellel pole edutamisega mingit pistmist!

Laeb infot...