Tallinna Tehnikaülikool

Sirje Sildever on Meresüsteemide instituudi mere mikrovetikate ökoloogia nooremprofessor.
Esimene tööpäev professorina: 1. märts 2023.

Sirje Sildever laboris

Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Palun tutvusta ennast.

Minu uurimisteemaks on mereökosüsteemi mikroskoopilised alustalad – üherakulised fotosünteesivad vetikad. Kaudselt võib öelda, et iga meie teise hingetõmbe jaoks on hapniku tootnud just needsamad väiksed vetikad. Huvi mikrovetikate vastu sai alguse juba magistritööd tehes ning nüüd uurin, kas suudame molekulaarsete meetodite abil keskkonnas leiduvaid vetikaid lisaks tuvastamisele ka loendada.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest professoriametis kasu on?

Koostööoskusest, kuna teadus toimub tavaliselt meeskonnatööna, kus on olulised nii üliõpilased, tehniline personal kui ka teised teadlased ning nende kogemused, oskused ja teadmised.

Mida tahad Tehnikaülikooli professorina korda saata?

Teha kõrgel tasemel teadust mikrovetikate ja mereökoloogia valdkonnas, tõsta TalTechi tuntust sel teemal, teha koostööd ettevõtetega ja inspireerida üliõpilasi mikrovetikate, mereökoloogia ja ka laiemalt merega seonduvatest teemadest huvituma ja nendega tegelema.

Üks üllatus uuel positsioonil?

Üllatusi veel ei ole olnud, kuna olen sellel ametikohal töötanud ainult mõne nädala. Olen tänulik kolleegidele toetuse ja heade soovide eest!

Laeb infot...