Tallinna Tehnikaülikool

Andres Krumme on materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi polümeeride tehnoloogia professor, alates 1. septembrist tenuuriprofessor.

Palun tutvusta ennast.

Töötan Tallinna Tehnikaülikoolis alates 1993. aastast, olles vahepeal sooritanud kraadiõpingud erakapitalil põhineva ettevõtte laboris. Omades tausta nii tekstiili- kui ka plastide tehnoloogia valdkonnas, juhin hetkel polümeeride ja tekstiilitehnoloogia laborit. Minu teadustöö põhiliseks väljakutseks on jätkusuutlikkuse tagamine polümeermaterjalide valdkonnas ning selleks vajalikke teadmisi pakun ka tudengitele. Tööperioodi Tehnikaülikoolis mahub veel polü­meermaterjalide instituudi juhtimine, tõsise uuenduskuuri läbiviimine materjalitehnoloogia bakalaureuseõppekaval ja pidev võitlus ellujäämise nimel projektipõhises maailmas. Hindan ülikooli põhiväärtuste ja traditsioonide säilitamist, teaduse ja õppetöö väärtustamist võrdsetel alustel, läbipaistvat ja kaasavat juhtimist ning head koostöövaimu kolleegide vahel.

Millistest Sinu varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Magistri- ja doktoritöö sooritamine rahvusvahelise naftakeemiaettevõtte Borealis Polymers Soome filiaalis (tollal Euroopa suuruselt teine tarbeplastide tootja) aitab senini paremini mõista alus- ja rakendusuuringute sidususe olulisust ning samuti plastitööstuse mõju keskkonnale. Seetõttu pean oluliseks, et minu tegevus toetaks nii Eesti teadust kui ka ettevõtlust ning erialase kompetentsi säilimist ja arenemist. Just kompetentsil (ja mitte emotsioonidel) põhinev teadus- ja arendustegevus võimaldab rohepöörde käigus leida plastiprobleemile jätkusuutlikud lahendused.

Tegevust tenuuriprofessorina saan alustada meeskonna toel, mille moodustamine on kestnud aastaid. Mitmed labori töötajad on minu enda juhendamisel olnud doktorid või praegu õppivad doktorandid. Ajaga on tekkinud ka palju häid kontakte nii Eesti kui ka Põhjamaade ülikoolides ja uurimisasutustes, kellelt vajadusel tuge saada. 

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Minu juhitava labori missiooniks on keskkonnaprobleemide lahendamine läbi taastumatutel maavaradel põhinevate polümeermaterjalide asendamise biopõhiste materjalidega, polümeermaterjalide ringmajanduse ja jätkusuutlikkust toetavate erirakenduste (nt elektrienergia salvestus). Töötan selle nimel, et polümeeride ja tekstiilitehnoloogia laborist saaks rahvusvaheliselt tuntud kompetentsikeskus biopõhiste polümeermaterjalide, nende sünteesi ja töötlemise tehnoloogia valdkonnas. Oluliseks eesmärgiks on luua Tehnikaülikoolis tugev kompetents tselluloosi keemia valdkonnas. Pean samuti oluliseks, et laboris läbiviidav õppetöö kõigil kõrghariduse kolmel astmel kataks tööstusspetsialistide vajaduse ja tagaks teadlaste järelkasvu polümeeride ja tekstiilitehnoloogia valdkonnas.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Vaatamata tenuuriprofessoriks saamisele jätkub töö üldjoontes sarnaselt kahe varasema valimisperioodiga professorina. Ma loodan, et suuremad positiivsed üllatused on alles ees, lähtugu need siis äsja valitud rektori tegemistest või rohepöördega kaasnevast arusaamisest, et biomaterjalid ja materjalide ringmajandus on valdkonnad, millesse tasub investeerida, ka meie väikeses Eestis.

Andres Krumme

Laeb infot...