Tallinna Tehnikaülikool
Anna Volkova on inseneriteaduskonnas energiatehnoloogia instituudis soojusenergeetika professor alates 17. maist.

Palun tutvusta ennast.

Olen aktiivne, tööle pühendunud ja üsna nõudlik inimene. Usun, et kui teha oma tööd ausalt ja hästi, siis kvantiteet muutub kvaliteediks. Eelistan uurimistööd teha kitsas vahemikus, kuid süvitsi ja detailselt. Rohkem kui kümme aastat olen laiendanud teadusbaasi Eesti soojusvarustuse edukaks arendamiseks ja dekarboniseerimiseks. 

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Õppisin ja alustasin oma akadeemilist karjääri Riias. Õpingute alguses ei suutnud ma otsustada, mida teha tahan, nii sain kaks bakalaureusekraadi: elektrotehnika erialal (Riia Tehnikaülikool) ja ärijuhtimise erialal (Läti Ülikool). Pärast seda omandasin magistrikraadi. Ja siis sai selgeks, et mulle meeldib õppimine nii väga, et pean astuma doktorantuuri. Nii sain doktorikraadi soojusenergeetika erialal.

Kui ma 13 aastat tagasi Tallinna Tehnikaülikoolis tööle asusin, keskendusin ühele olulisele teemale – kaugküttele. Eesti energeetikute ja kolleegidega tihedas koostöös omandatud teadmised ja kogemused võimaldavad mul seda teemat edasi arendada tenuuris. 20 aastat tööd teaduses pani mind mõistma, et see on see, mida ma tahan kogu oma elu teha.

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Ma olen täiesti kindel, et kaugküte jääb Eestis tähtsale kohale, kuid olemasolevat võrku tuleks muuta, liikudes jätkusuutlikuma süsteemi poole. Selleks on vaja teaduslikku alust. Pean prioriteetseks oma uurimisrühma arendamist ja kasvatamist, kutsudes juurde uusi doktorante ja noori teadlasi. Samuti soovin arendada koostööd erinevate instituutide uurimisrühmade vahel, et luua sünergiat ja jõuda kvaliteetsemate tulemusteni.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Peamine üllatus oli kolleegide suur toetus nii konkursi ajal kui ka pärast valimisi. Kuulsin nii palju julgustavaid sõnu ning tundsin taas, et olen osa toredast meeskonnast.

Anna Volkova

Laeb infot...