Tallinna Tehnikaülikool

Ants Kallaste on elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi elektrimasinate professor, alates 1. oktoobrist tenuuriprofessor.

Palun tutvusta ennast.

Tallinna Tehnikaülikoolis asusin tööle juba aastal 2004, sestsaati olen tegelenud nii õppetöö läbiviimise kui ka teadustööga. Viimased kümme aastat olen tegelenud ka tugeva uurimisrühma juhtimise ja arendamisega. Minu peamiseks uurimistöö teemaks on olnud elektrimasinad, kus esmalt tegelesin uudsete tuulegeneraatoritega, tänaseks olen aga edasi liikunud 3D-prinditud elektrimasinate alale. Ma pean oluliseks tegeleda sihikindlalt oma eesmärkide saavutamiseks ning töötada oma erialal professionaalsel tasemel nii õppe- kui ka teadustöös. 

Millistest Sinu varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Elektrimasinate teemaga alustasin juba oma bakalaureusetöö kirjutamise ajal. Olen tegelenud mitmete teadus- ja ka tööstusprojektidega, mis on seotud olnud elektrimasinate arendusega; olen töötanud ka tööstuses, kus tegelesin elektrimasinate projekteerimisega. Mul on pikaajaline kogemus elektrimasinate alase õppetöö läbiviimisel. Saadud teadmised ja kogemused nii teadustööst, õppetööst kui ka tööstusest on rakendatavad tenuuriprofessorina. 

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Peamiseks eesmärgiks on luua kõrgetasemeline elektrimasinate uurimisrühm, mis oleks tuntud nii Eesti kui ka maailma teadusringkonnas. Selle saavutamist näen läbi kõrgetasemelise ning tulevikku vaatava teadustöö. Lisaks leian ma, et väga oluline on kõrgetasemelise õppetöö läbiviimine elektrimasinate valdkonnas, tagamaks professionaalne järelkasv. Üheks oluliseks osaks eduka õppetöö läbiviimisel on kaasaegne õppematerjal, mille arendamisega ma aktiivselt tegelen.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Üllatusteks ei ole mul aega ja ma ei oota neid, pean oluliseks sihikindlat tööd ja üllatuste vältimist.

Ants Kallaste

Laeb infot...