Tallinna Tehnikaülikool

Ergo Pikas on alates 1. jaanuarist Ehituse ja arhitektuuri instituudi digitaalehituse tenuuriprofessor.

Ergo Pikas

Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Tutvusta ennast, palun.

Lõpetasin 2019. aastal ühendatud doktoriprogrammi Aalto Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Oma tegevustes lähtun teaduslikust uudsusest, kasust ehitussektorile ning avatusest koostööle. Usun, et parimad tulemused tulevad sünergias.

Millistest Sinu varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Töökogemused mitmes riigis on andnud võimaluse luua rahvusvaheline kontaktvõrgustik ehitusjuhtimise ja digitaliseerimise valdkonnas. Samuti olen olnud aktiivne ehitusvaldkonna ettevõtluses, olen töötanud MKMis, asutanud BIM konsultatsiooni ja paar start-up-ettevõtet. See on aidanud tekitada terviklikuma ülevaate ja arusaamise ehitussektori toimimisest.

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Olen seadnud eesmärgiks digitaalehituse ja ehitusjuhtimise uurimissuuna ja meeskonna väljaarendamise järgmise 2–3 aasta perspektiivis. Uurimisrühmas keskendutakse ehitusprotsessi digiteerimisele eesmärgiga tõsta kogu ehitussektori digitaliseeritus uuele tasemele. Konkreetsemalt on teadus- ja arendustöö olulisemaks suunaks projekteerimise ja ehitamise integreeritud juhtimine uusehitiste ja renoveerimise kontekstis; BIM integreerimine erinevatesse ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise valdkondadesse; ehituse teabevoogude ja andmete haldamine.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Olles töötanud mitmes ülikoolis eri riikides, oli minu suurimaks üllatuseks kogu asjaajamise lihtsus Tallinna Tehnikaülikoolis ja riigiga. See on oluline väärtus, mida sageli ei hinnata.

Laeb infot...