Tallinna Tehnikaülikool

Ilona Oja Acik on materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi funktsionaalsete materjalide professor, alates 1. oktoobrist tenuuriprofessor.

Palun tutvusta ennast.

Olen läbi ja lõhki Tehnikaülikooli kasvandik, kuid lisaks töötanud ja õppinud mitmes Euroopa juhtivas ülikoolis ja uurimisasutuses ning oman karjääri-coach’i oskusi. Mulle meeldivad võimatuna näivad ülesanded, hindan avatust, professionaalsust ja ekspertlust.  

Millistest Sinu varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Minu kujunemisele teadlasena sai määravaks võimalus olla juba bakalaureuseüliõpilasena kaasatud maailmatasemel tippteadusesse ning osa saada teadlastele iseloomulikust pühendumusest ja südikusest. Sama oluline roll on olnud pikaajalisel välismaal töötamise kogemusel, mis on andnud laia maailmapildi, kiire kohanemisvõime ja oskuse töötada koos väga erinevate inimestega. 

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Minu uurimisrühma eesmärk on töötada välja uusi funktsionaalseid materjale ja nendel põhinevaid lahendusi energiapositiivsetele hoonetele ja nendes elavatele terviseteadlikele inimestele. Oleme endale seadnud ambitsioonika eesmärgi viia täna veel laboris väljatöötamisel olevad tehnoloogiad sellise tasemeni, et need jõuaksid tööstusesse ja lõpuks iga inimeseni. Teadlastena oleme lõputud maailmaparandajad, seda nii teadmiste jagajatena, uute teadmiste loojatena kui ka elukvaliteeti muutvate lahenduste väljatöötajatena.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Üllatusi uuel positsioonil polegi olnud. Rõõm on tõdeda, et kõik tööd ja tegemised on jätkunud samas tempos, vaimus ja edus.

Ilona Oja Acik

Laeb infot...