Tallinna Tehnikaülikool

Mihkel Kiviste on alates 1. jaanuarist Tartu Kolledži ehitustehnika tenuuriprofessor.

Mihkel Kiviste

Foto: Kai Kalda

Tutvusta ennast, palun.

Olen ehitusteadlane, suurema osa oma tööelust töötanud ülikoolides ning minu uurimistöö valdkonnad on seotud peamiselt raudbetoonkonstruktsioonide ja ehitusfüüsikaga, kuid tunnen huvi ka teiste komposiitmaterjalide nagu kiudbetooni ja puidupõhiste materjalide arengu vastu. Olen koolitanud TalTechi, EMÜ ja TÜ üliõpilasi ning andnud täienduskoolitusi. Hindan kõrgelt süstemaatilist ja sihikindlat tegevust ja koostööoskust nii õppe- kui ka teadus- ja arendustöös, samuti erialaselt.

Millistest Sinu varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Abiks on teadlaselu kogemus Soomest, Tampere Tehnikaülikoolis töötatud 6aastane periood. Sealsete ehituse eriala tippekspertidega lähedalt koos töötades omandatud mõtete ja ideede raamistik on olnud lai ja tekitanud huvitava võrdlusanalüüsi. Tampere perioodist on alguse saanud ka rahvusvaheline kontaktvõrgustik, mis jätkuvalt täieneb.

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

 Soovime pöörata tähelepanu ehitusinseneeria arengule lisaks Tallinnale ka Tartus ja Lõuna-Eestis. Soovime süsteemselt ja sihikindlalt panustada ehitatud keskkonna uurimisgrupi kompetentside arengusse ja jätkuvasse taseme tõusu. Oleme heas teaduskoostöös Ehituse ja arhitektuuri instituudiga ja teeme jätkuvalt jõupingutusi koostöö arenguks nii ülikooli teiste allüksustega kui ka rahvusvaheliselt.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Olen olnud meeldivalt üllatunud Tehnikaülikooli töötajate ideedejulguse ja avatuse osas. Töö Tartu Kolledžis on olnud hoopis teistsugune ja palju toredam, kui seda mulle varasemalt kirjeldada on püütud.

Laeb infot...