Tallinna Tehnikaülikool

Tanel Kerikmäe on alates 1. juunist Õiguse instituudis Euroopa õiguspoliitika ja tehnoloogiaõiguse tenuuriprofessor.

Tutvusta ennast, palun.

Olen püüdnud läbi elu astuda sirgema seljaga kui olud on ehk vahel nõudnud. Samas olen juristina professionaalne kohaneja. Toetan avatud ja reeglitel põhinevat diskussiooni ja armastan liikumist, seda nii vaimses kui ka füüsilises võtmes. Usun siiralt, et arengu planeerimisel on Exceli tabelitest märksa olulisem intuitsioon, mis toetub kogemustele, kaasteeliste ootustele ja püüdele mõista muutusi. Kardan, et mind teatakse ka kannatamatu hingena – püüan enam õppida kuulama nii aega kui ka inimesi. 

Millistest varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Olen üsna hästi võrgustunud tippülikoolidega Euroopas ja Aasias. Oluline teadmistepagas on tekkinud aastatepikkusest õpetamisest ja juhendamistest mitmetes keeltes nii kodu- kui ka välisülikoolides. Eksperditöö Eesti valitsusele (nt hiljuti tehisintellekti õiguslik strateegia), erasektorile ja rahvusvahelistele organisatsioonidele (UNESCO, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon) on teinud mind süsteemsemaks mõtlejaks. Oluliseks kapitaliks on kindlasti hea koostöö oma uurimisrühmaga, kolleegidega, kellega koos olen õigusteadusele leidnud meie alma mater’ile kohase fookuse ja perspektiivi.

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Tahan suurendada meie uurimisgrupi globaalset mõju ja nähtavust ning teostada uurimusi ELi ja Eesti jaoks prioriteetsetel teemadel. Oleme küll konkurentidega võrreldes teadustöötaja kohta edukad 1.1. artiklite publitseerimisel ja teadusrahastuse taotlemisel, aga püüdleme kõrgema mõjufaktoriga kirjutiste ja jätkusuutlikumate uuringute suunas. Interdistsiplinaarsuse kõrval (koostöö IT, tervishoiu, avaliku halduse, inseneride, energeetikute, majandusteadlastega) peame õppima oma tegevusi/saavutusi ühiskonnale kommunikeerima, et tehnoloogiaõigus raamistuks teaduspotentsiaalse ja riske maandava valdkonnana.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Olen üllatunud, et kuigi planeeritud üritused ja olulised välissõidud muutusid COVID-19 põhjustatud olukorra tõttu võimatuks, kohanesid minu kolleegid, doktorandid ja ka välispartnerid olukorraga sujuvalt ning teadustöö on olnud isegi produktiivsem.

Tanel Kerikmäe

Laeb infot...