Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli nn OGI (OpenGovIntelligence’i) projekti juhtum on lõpetatud, sest Põhja Ringkonnaprokuratuuri uurimisega ei leidnud tõestamist, et tegemist oleks olnud tahtliku tegevusega.

Tegemist oli viimase uurimisega Eesti õiguskaitseorganite ja institutsioonide poolt Nurkse instituudi OGI projekti juhtumis, kus Põhja Ringkonnaprokuratuur uuris Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudi endise professori Robert Krimmeri tegevust.

Prokuratuuril pole etteheiteid ei tehnikaülikoolile ega Robert Krimmerile ja uurimine on näidanud, et tehnikaülikooli ja Robert Krimmeri tegevused on olnud seaduspärased.

Juhtum sai alguse 2019. aasta suvel, kui vihje andja ja Postimehe ajakirjanike koostöös esitati avalikkusele info eurorahade väidetavast väärkasutusest OGI projektis. Oktoobris lõpetati tehnikaülikooli enda uurimine selles juhtumis, ning uurimiskomisjon tuvastas ülikooli reeglite rikkumise, kuid tahtlikku rahastamise reeglite rikkumist komisjon ei avastanud.

Tehnikaülikool on juhtumist õppinud ja parandanud protseduure, samuti viidi sisse vihje andmise ja kontrollimise kord, telefoni- ning vihjeliiniid.

Laeb infot...