Tallinna Tehnikaülikool

Õiguse instituudil on hea meel teatada, et projektitaotlus "Gruusia strateegiliste varade kindlustamiseks õigusliku raamistiku loomine" pälvis Eesti Välisministeeriumi rahastuse.

Projekti kestvus on kaks aastat ning partneriteks on Eesti Kaitseministeerium, Majanduspoliitika Uurimiskeskus Gruusias (Economic Policy Research Centre) ja Tbilisi Riikliku Ülikooli Õigusteaduskond (Tbilisi State University Law School). Projekti juhib dr Archil Chochia.

Projekti eesmärk on kehtestada regulatiivsed põhimõtted ja õiguslik raamistik Gruusia kriitilise taristu kindlakstegemiseks ja kaitsmiseks, tuginedes Eesti ja ülejäänud ELi kogemustele. Esmane ülesanne on töötada välja kaasaegsed kriteeriumid ja õiguslik raamistik, et teha kindlaks kriitiline taristu ja mille hävitamine või toimimise katkestamine avaldaks Gruusia riiklikule julgeolekule olulist mõju. Seejärel uuritakse ja määratletakse üldiseid ohte ja riske Gruusia kriitilisele taristule. Analüüsitakse Gruusia asjakohast õigussüsteemi ja tehakse ettepanek tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks. Projektiga töötatakse välja toimiv mudel, kuidas jagada vastutusi ja koordineerida peamiste sidusrühmade tegevusi avalikus ja erasektorid ning akadeemilistes ringkondades. Lõpuks on projekti eesmärk aidata tõsta juhtiva Gruusia õigusteaduskonna riikliku julgeolekuga seotud õiguslike aspektide õpetamise, uurimise ja analüüsimise taset.

Estonian development cooperation logo

Laeb infot...