Tallinna Tehnikaülikool

Kuidas omandab juuratudeng tulevikuks vajalikud kogemused? Üheks põnevaks meetodiks oma teoreetilisi teadmisi praktikas rakendada on harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court), kus saavad end proovile panna kõik õigusteaduse bakalaureusetudengid üle kogu maailma.

Õigusteadus

Jäljendab terviklikku kohtuprotsessi

Ent mida harjutuskohus endast ikkagi kujutab? Näitlikustamiseks võiks seda võrrelda näiteks mõne teise erialaga: kui merenduses kasutatakse erinevate laevade tundmaõppimiseks simulatsiooni, siis õigusvaldkonnas aitavad õige maitse suhu saada harjutuskohtu võistlused, kuna protsess ise piltlikult öeldes matkib terviklikku kohtuprotsessi.

Kuna õigusvaldkondi ning kohtusüsteeme on erinevaid, toimuvad ka harjutuskohtu võistlused üle maailma veidi erinevate reeglitega. Toome siinkohal näite Euroopa õiguse harjutuskohtu võistlustelt, mida korraldatakse Euroopa õigust tudeerivatele juuratudengitele juba 1988. aastast.

Euroopa õiguse harjutuskohtu võistlustele saab registreerida 3–4-liikmeline võistkond. Võistluse ülesanded on jagatud kolme erinevasse vooru, millest esimesena tuleb võistkonnal läbida kirjalik voor. Võistlejatele antakse kätte väljamõeldud kaasus, kus on kirjeldatud mõni potentsiaalne Euroopa õiguse juhtum, millega kogus päriselt rinda pista võiks.

Kaasuse kirjelduse põhjal tuleb võistlejatel koostada etteantud tähtajaks kaks kirjalikku tööd, millest üks koosneb süüdistusaktist ja tsiviilhagist ning teine kaitseaktidest ja vastusest tsiviilhagile – need kaks ülesannet võimaldavad võistkonnal näha kohtuprotsessi mõlema poole vaatenurgast.

Harjutuskohtu võistluse teine voor on suuline ning koosneb neljast piirkondlikust finaalist, kus erinevate ülikoolide võistlejad omavahel juba silmast-silma kohtuvad. Pinget voorule lisab veelgi fakt, et võistlejaid kuulavad pika kogemusega staažikad juristid, kes osalejaid nende esinemise põhjal karmi pilguga hindavad ja asjakohaseid küsimusi esitavad. Igast piirkondlikust finaalist pääseb lõplikku finaali üks võistkond, samuti ka parim kohtujurist ja komisjoni esindaja.

Võistluse võitja otsustab pingeline finaal, mis toimub Euroopa Kohtus Luksemburgis. Finaali hindamiskomisjon koosneb traditsiooniliselt Euroopa Kohtu ja Üldkohtu liikmetest, kes Euroopa parimate võistlejate esinemist hindavad. Auhindu jagatakse traditsiooniliselt parimale võistkonnale, kohtujuristile, kirjalikus voorus enim punkte saanud võistkonnale, komisjoni esindajale ja oraatorile.

Moot court

Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus

Kuna TalTechi õigusteaduse bakalaureuseõppekaval toimub õpe inglise keeles ning on rahvusvaheline, annab see väga head eeldused osalemiseks harjutuskohtu võistlustel üle kogu maailma. Veelgi enam: harjutuskohus on TalTechi õigusteaduse õppekavas eraldi moodul, mille eest teenib tudeng väärtuslikke ainepunkte.

TalTechi bakalaureuseõppes spetsialiseerutakse Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele, mille omandamine annab õpilasele selge konkurentsieelise rahvusvahelisel tööturul. Eriala õppejõududeks on rahvusvahelise kogemusega eksperdid nii Eestist kui mujalt maailmast ning muuhulgas keskendutakse ainekavas ka tehnoloogia- ja majandusõigusele, mis võimaldab tudengil jätkata tulevikus õpinguid ka TalTechi tehnoloogia- ja äriõiguse õppekavadel.

Et tudengid kohtuvõistluste ajakavaga õigeaegselt kursis oleksid, teavitab TalTechi õiguse instituut õpilasi aegsasti oma sotsiaalmeediakanalite kaudu. Õppeaasta jooksul osaleb erinevatel rahvusvahelistel võistlustel tavaliselt umbes 20 õiguse bakalaureusetudengit TalTechist.

TalTechi õiguse instituudi tudengid on koju toonud ka mitu mainekat võitu erinevatelt rahvusvahelistelt harjutuskohtu võistlustelt. Sealhulgas saavutas Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste võistkond 2016. aastal ajaloolise võidu esimesel üle-euroopalisel rahvusvahelisel humanitaarõiguse ja pagulasõiguse harjutuskohtu võistlusel.

Ühtlasi on TalTechi võistkonnad pea igal õppeaastal jõudnud mõne rahvusvahelise võistluse veerand- ja poolfinaali. Viimane edukas osalemine leidis aset sel õppeaastal Levan Alexidze nimelisel rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlustel, kus TalTechi võistkond jõudis enam kui 20 tiimi seast poolfinaali.

Ettevalmistus on põhjalik

Kuna asjakohase ning vajaliku juriidilise materjali kogumine, koostamine ja uurimine on kogu võistluse edasise eduka kulgemise jaoks võtmetähtsusega etapp, määratakse võistluse eel igale võistkonnale juhendaja(d), kes õpilasi võistluseks valmistumisel abistab.

Samuti häälestatakse õpilasi enne võistlust aset leidvate seminaride abil, kus ühes juhendajaga arutatakse läbi harjutuskohtu võistluse kõige olulisemad punktid ja reeglid, hõlmates sealhulgas näiteks pöördumist erinevate osapoolte poole kohtusaalis või näiteks õiguslike argumentide koostamist.

Miks on harjutuskohtu võistlused head?

On väga raske leida põhjuseid, miks ei peaks õigusteadust õppiv tudeng harjutuskohtu võistlusel osalema, seda enam, et sealt võib alguse saada nii mõnegi silmapaistva noore juristi särav karjäär.

Kuna traditsiooniliselt on harjutuskohtu võistluste žüriisse valitud väga mainekad juristid ja kohtunikud, võib eduka esinemise korral jääda silma oma tulevasele tööandjale. Samuti on harjutuskohtu võistlusel osalemine silmapaistev märge osaleja CV-s ning kinnitab tulevasele tööandjale veelkord, et tegemist on asjaliku tulevikutegijaga, keda pingeolukord sugugi ei hirmuta.

Seega valmistab harjutuskohus õpilasi edukalt ette reaalses elus lahendatavateks tööülesanneteks ning võimaldab end seeläbi ka pingeolukorras proovile panna. Tööeluks harjutav jurist ei omanda võistluselt mitte ainult adrenaliinilaengut, vaid saab ka unustamatu kogemuse võrra rikkamaks.

TalTechi õiguse instituudi ajalugu ulatub tagasi aastasse 1996, mil Eestis alustas tegutsemist Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskond. Hiljem liideti õppekava Audentese Ülikooliga (IUA) ning 2008/2009 õppeaastal otsustas Tallinna Tehnikaülikool luua IUA õigusteaduskonna baasil sotsiaalteaduskonna õiguse instituudi, kus on võimalik õigusteadust õppida tänaseks juba üle 10 aasta. Rahvusvahelise õiguse õpetamise kogemust on tänaseks kogunenud aga juba üle 20 aasta.

Kandideerimine õigusteaduse erialale on juba alanud. Avalduse TalTechi saab esitada juba praegu läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.

Artikkel ilmus esmakodselt portaalis Geenius.ee

Laeb infot...