Tallinna Tehnikaülikool

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) teavitas, et Eestis läbi viidud uurimised ja korrektuurid 2012. aastal lõpetatud projekti LIFE08/BIOTAGENE kohta on olnud piisavad ja Euroopa Komisjoni poolne uurimine on lõpetatud.

2012. aastal ülikoolis elluviidavate projektide rutiinse ülevaate ajal selgus, et projektil LIFE08/BIOTAGENE on kõrvalekaldeid toetuse tingimuste täitmisega. Asjaolude väljaselgitamiseks tellis ülikool sõltumatu hinnangu kolmandalt osapoolelt, audiitorfirmalt. Auditi järeldusi võeti arvesse ka projekti lõpp-aruande esitamisel Euroopa Komisjonile.

Lisaks tuvastas ülikool rikkumisi projekti raames hangitud seadmete kuludega ning esitas projektijuhi tegevuse peale kuriteoteate. Kriminaalmenetlus lõpetati 2015. aastal aegumise tõttu, varade kulud kuulutati mitte-abikõlblikuks.

Asja uuris ka OLAF, kes teatas nüüd, et lõpetab omapoolse uurimise, kuna Eesti õiguskaitseorganid on juhtumit uurinud ja kuna Euroopa Komisjoni Keskkonna peadirektoraat on juba varem teinud tagasinõude toetuse osas.

Laeb infot...