Tallinna Tehnikaülikool

Valitsus pikendas hariduselu piiranguid kuni 25. jaanuarini (kaasa arvatud) 2021. 
Alates 14. detsembrist rakendab Tallinna Tehnikaülikool punast riskistsenaariumit. See tähendab, et õppetöö viidi täies mahus üle distantsile (v.a eksamid ja personaalsed konsultatsioonid), töötajatele on soovitatud eelistada kaugtööd, seda kokkuleppel üksuse juhiga. Punasest stsenaariumist on erandina lubatud füüsilised töökooslekud, kui on tagatud kõik kehtestatud nõuded.

Õppetöö

Alates 14. detsembrist kuni 25. jaanuarini (kui valitsus ei otsusta teisiti) rakendame õppetöö läbiviimiseks distantsõpet kõikidel õppekavadel.

Ülikoolis on lubatud korraldada eksameid, arvestusi, kontrolltöid, personaalseid konsultatsioone ja praktilist õpet, kuid kinni tuleb pidada kõikidest ohutusmeetmetest: ülikooli tulijad peavad olema terved ega tohi viibida eneseisolatsioonis.  Järgida tuleb 2+2 reeglit, desinfitseerida käsi ning kanda maske. 

2+2 reegli rakendamine auditooriumites:  istutakse malemustris, üksinda kaheste ja kolmeste laudade taga. Pikkade ridade puhul on vahe kahe isiku vahel kaks istekohta, istutakse üle rea, üks rida vahelt jääb tühjaks. 

Eksamiajad on leitavad ÕIS-s. Kui eksami aega või eksami korraldust muudetakse, tuleb sellest üliõpilasi teavitada ja muudatus vormistada  ÕIS-is. 

Juhul, kui üliõpilane on eksami-arvestuse ajal eneseisolatsioonis või haige, siis palume üliõpilasel õppejõuga ühendust võtta ning leida üheskoos eksami-arvestuse sooritamiseks sobiv lahendus.

Töökorraldus

Töötajatel on kodutöö lubatud, kuid see peab olema otsese juhiga kooskõlastatud. Töötaja peab kaugtööl olema kättesaadav. Kaugtöö korral tuleb lauatelefonid suunata mobiilidele.

Töökoosolekud on soovituslik korraldada elektroonseid kanaleid kasutades. Kui see ei ole võimalik, siis on lubatud ka füüsilise kohaolekuga koosolekud, kuid need tuleb korraldada piisava suurusega ruumides, kus saab järgida 2+2 reeglit, desinfitseerida käsi ning kohustus on kanda maski. 

Vaata juhiseid punases riskistsenaariumis tegutsemiseks.

Laeb infot...