Tallinna Tehnikaülikool

Seniajani on Tallinna Tehnikaülikoolis olnud rohkem akadeemilisi matuseid kui pulmi. Akadeemilise matuse all ma pean silmas seda, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse enne, kui ta jõuab lõpudiplomini. Akadeemilise pulma all pean ma silmas seda, kui üliõpilane jõuab nominaalajaga edukalt lõpudiplomini.

Tallinna Tehnikaülikool nominaalajaga lõpetamine oli veel viis aastat tagasi kõigest 38%. Eelmisel aastal jõudsime me 50%ni, mis tähendab, et matuseid ja pulmi oli võrdselt. Aga Tallinna Tehnikaülikool soovib enamat! Me tahame, et akadeemilisi pulmi oleks enam!

Meie arengukava ambitsioon on saavutada nominaalajaga lõpetamiste protsendiks 60, seda hiljemalt aastaks 2025. aastal 2021 võin kinnitada, et oleme õigel teel.

Kuidas aga saavutada, et meil oleks pulmi rohkem kui matuseid? See on väga lihtne! Õppejõududel tuleb olla motiveeriv, inspireeriv, innovaatiline, üliõpilaste jaoks alati kättesaadav. Kuidas saab aga ülikool kaasa aidata, et selliseid õppejõude tekiks järjest rohkem? Juba sel sügisel käivitame didaktikakeskused. Need pakuvad abi kõikidele õppejõududele, kes ise soovivad saada motiveerivateks, inspireerivateks, innovaatilisteks, kasutada moodsaid õppevaahendeid.

Et tunnustada pühendunult õppetööga tegelevaid akadeemilisi töötajaid, on Tallinna Tehnikaülikool muutnud oma karjäärikorraldust. Juba sel sügisel saame oma ridadesse esimesed õpperaja kaasprofessorid. Need on inimesed, kes armastavad õppetööd, kes juhendavad nii kvantiteedis kui ka kvaliteedis, kes on teada ja tundud nii majas sees kui ka väljaspool, kindlasti teada-tuntud oma valdkonnas, erialaliitudes. 

Õppeprorektori kõige tähtsam tööülesanne on see, et kõigi nende 18-aastaste ja vanemate, kes õpivad Tallinna Tehnikaülikoolis, elu parimad aastad oleksid just need, mil nad õpivad Tallinna Tehnikaülikoolis.

Laeb infot...