Tallinna Tehnikaülikool

 Alates 14. märtsist 2020 toimub õppetöö TalTech Virumaa kolledžis päeva- ja kaugõppijatele tunniplaani järgi e-õppe vormis.

KONTAKTTUNDE EI TOIMU!

 • Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet.
 • Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.
 • Harjutus- labori- ja kotrolltööd viiakse läbi e-õppe, vm vormis, nt asendada labori tööd teoreetilise materjaliga, lükata hilisemkas (lootuses, et olukord normaliseerub).
 • Õppeosakonna töötajatega on võimalik suhelda meili või telefoni teel.
 • Kõikidel tudengirühmadel soovitame moodustada virtuaalsed rühmad Moodle, Microsoft Teams, Messengeri vm keskkonnas.
 • Hoidke omavahel tihedat sidet, et toetada üksteist nii moraalselt kui ka õpingutes ning olla kursis kaasüliõpilaste käekäiguga.
 • Virumaa kolledži juhtkond ja õppejõud paluvad tudengitel võtta uutes oludes õppetööd väga tõsiselt, et eksamisessooni ajal ei tekiks õppeainete sooritamisega probleeme.
 • Õppejõudude kirjadele peavad üliõpilased vastama vähemalt 3 päeva jooksul. Õppejõud peavad vastama hiljemalt 1 tööpäeva jooksul.
 • Õppejõududega suhelda Moodle (rangelt soovituslik) või TalTech e-posti vahendusel, kõikide õppejõudude kontaktid asuvad https://taltech.ee/virumaa-kolledz-kontaktid
 • E-kirja saatmisel kasutada ....@ taltech.ee või ....@gmail.com e-posti aadressi. Mitte kasutada ....@mail.ru või sarnase lõpuga e-posti aadresse, kuna need lähevad rämpsposti hulka.
 • Õppetöö toimub kolledžis vastavalt tunniplaanile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

IT-abi saamiseks:

Lõpetajatele:

 1. eesti keel - Valentina Limonova valentina.limonova@taltech.ee;
 2. inglise keel - Natalja Denissova natalja.denissova@taltech.ee;
 3. üliõpilased, kes on deklareerinud Ingrid Preesi aine Akadeemiline kirjutamine eesti keeles, võivad pöörduda tema poole ingrid.prees@taltech.ee.

Õppetööalaste küsimuste korral pöörduda programmijuhi või õppedirektor Anu Piirimaa poole anu.piirimaa@taltech.ee, tel 33 63 926.

Kõikide küsimuste korral pöörduda direktori Mare Roosileht poole mare.roosileht@taltech.ee, mob 520 1853.

Laeb infot...