Tallinna Tehnikaülikool

Juhised õppetööks 18. maist, muudatused akadeemilises kalendris ja info magistriõppesse kandideerimiseks.

Õppetöö korraldus

 • Õppetöö jätkub semestri lõpuni valdavalt distantsõppes. Aineid, mille praktilisi osasid ei saa läbi viia ja/või sooritada veebi vahendusel, siis erandkorras võib õppejõud korraldada nende läbimise-sooritamise ülikoolis kohapeal vahemikus 18. mai – 10. juuni. Neile, kes kohale ei saa tulla pakutakse alternatiivseid võimalusi. Õppejõud teavitavad oma kuulajaskonda tundide toimumisest.
 • Kontaktsed kohtumised korraldatakse kuni 10-liikmelistes rühmades ja jälgitakse õppurite ruumidesse paigutamisel 2+2 nõuet. Kui õpet on võimalik viia läbi suuremates ruumides, võib ruumi hajutatult (silmas pidades 2+2 reeglit) tuua rohkem kui kümme õppijat. Palume üliõpilastel ka koridorides järgida 2+2 reeglit.
 • Ülikool tagab igasse ruumi, kus õppetööd või hindamist läbi viiakse, desinfitseerimisvahendite olemasolu ja soovijatele ka maskid.

Muudatused akadeemilises kalendris

 • Kõik seni kehtinud kuupäevad, mis puudutavad õppeainete sooritamist ja lõputööde kaitsmist, jäävad paika. Erandkorras põhjendatud juhtudel võib õppejõud pakkuda eksami sooritamiseks või instituut lõputöö kaitsmiseks välja aja kuni 19. augustini.
  Konkreetse eksami  ja kaitsmise läbiviimise viisist ja ajast teavitatakse üliõpilasi.
 • Erandkorras on sel aastal võimalik tingimuslikult kaitsta lõputööd. See tähendab, et mõni aine võib olla kaitsmise ajaks veel sooritamata, kuid ülikooli lõpetamise tingimuseks on, et hiljemalt 19. augustiks 2020 peab kogu õppekava olema täidetud. Täpsema info tingimusliku kaitsmise tingimuste ja taotluse esitamise kohta saate oma teaduskonna dekanaadist.
 • Erakorraliste eksamite ja lõputööde kaitsmiste võimaldamise tõttu nihkub semestri ja õppeaasta lõpp kuupäevale 19.08.2020.
 • Sel semestril akadeemilisel puhkusel olnud tudengite akadeemilise puhkuse lõpukuupäev on 19. august.
 • Sügissemestri deklareerimisperiood algab 25. augustil.

Magistriõppesse kandideerimine

 1. Kõik bakalaureuseõppe lõpetajad, kes soovivad jätkata sügisel õpinguid Tehnikaülikooli magistriõppes, esitavad oma sisseastumisavalduse www.sais.ee hiljemalt 7.07 kell 12.00, hoolimata sellest, kas ülikooli lõpetamine on selleks hetkeks juba toimunud.
 2. Sisseastumiskatsed toimuvad 9.-10. juulil, katsele registreerumine toimub automaatselt avaldust esitades. Tulemused märgitakse SAISi.
 3. Neil, kellel on ülikooli lõpetamine katse tulemuse lisamise ajaks juba toimunud, saavad õppekoha pakkumise ja peavad õppima tuleku SAISis kinnitama hiljemalt 15.07.
 4. Neile, kelle ülikooli lõpetamine toimub hiljem suve jooksul, pakutakse õppekohta jooksvalt peale lõpetamisega seotud andmete jõudmist SAISi ja õppima tulek on vaja kinnitada kahe päeva jooksul SAIS teate saamisest (tuleb SAISi jälgida).
 5. Kõik sisseastumisega seotud küsimused võib saata vastuvott@taltech.ee.

Laeb infot...