Tallinna Tehnikaülikool

Täna sõlmisid Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) rektor Tiit Land koostöölepingu, et soodustada senisest enam teadlaste ja õppurite kaasamist erinevatesse projektidesse ning luua selge raamistik koostöö tegemiseks.

Tiit Land ja Kuno Tammearu

Üks näide koostööst on mullune päästekinnaste riigihange, kus tehnikaülikooli materjalitehnoloogid aitasid päästeametil leida viisi riigihankes päästekinnaste jäikuse kirjeldamiseks ja seeläbi päästetööks sobivate kinnaste soetamiseks. Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul ongi amet ülikooliga tegelikult mitu aastat koostööd teinud. „Päästevaldkond areneb käsikäes teadusega ja muudmoodi ei saakski. Mida läbimõeldumalt tegutseme päästevaldkonnas, seda paremini saame ühiskonnas ohutuse eest seista,“ ütles Tammearu.

„Tehnikaülikoolis on palju teadlasi, kes loovad ja arendavad uusi tehnoloogiaid, mida saaksime koostöös Päästeametiga edasi arendada, et muuta päästevaldkonna tegevusi efektiivsemaks. Samuti soovib ülikool pakkuda Päästeameti töötajatele täiendõpet, mida vajame kiiresti muutuvas tehnoloogilises maailmas,“ sõnas Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

Koostööplaane peetakse näiteks päästesõidukite ja –varustuse, päästeriietuse, infokommunikatsioonitehnoloogiate (sh infosüsteemid, tehisintellekt, virtuaalreaalsus) ja demineerimisvaldkonna arendamisel. Hetkel töötataksegi ühiselt vajaliku kaitsetasemega lõhkamiskohtade arendamise projektiga, mis aitab tulevikus rajada Eesti oludesse kõige paremini sobivad lõhkamiskohad, tagades sealjuures elanikkonna ohutuse ja säästes ümbritsevat keskkonda.

Varasem koostöö ameti ja TalTechi vahel hõlmas näiteks 2019. aastal Päästeametis läbiviidud tööohutuse alase teadlikkuse uuringut ning 2020. aastal tervisekäitumise uuringut. Päästeamet omakorda on olnud TalTechi uuringu „Ajalooliste puitmajade tulepüsivus“ ja praktilise juhendi „Tuleohutud puitmajad“ loomise juures.
Koostööleping sõlmitakse viieks aastaks.

Laeb infot...