Tallinna Tehnikaülikool

Oktoobrist alustas Paide Gümnaasium koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga valikainete moodulit "Tulevikumaterjalid ja ringmajandus".

Paide gümnasistid TalTechis
Paide gümnasistid TalTechis

Kursuste teemad on

  • sissejuhatus ringmajandusse,
  • materjalitehnoloogia ja
  • valdkondlik innovatsioon.

„Samuti on õpilastel hea võimalus tutvuda kõrgkooli õpikeskkonna ja õppejõududega ning osaleda loengutes ja praktikumides," rääkis Paide Gümnaasiumi korraldusjuht Margit Udam ajalehele Järva Teataja. Kursused toimuvad kogu õppeaasta jooksul kord kuus ning vältavad terve päeva. „Loodame, et alguse sai viljakas koostöö, mis toob palju erinevaid projekte," lausus Udam. Valikmoodul saab teoks tänu Paide linnale ja rahvusvahelisele projektile „Circular based waste management“.

„Valikained pakkusime koolidele ka varem, kuid sellest õppeaastast suunasime fookuse just kõne all olevale valdkonnale,“ rääkis Tallinna Tehnikaülikooli koolikoostöö ja vastuvõtuturunduse peaspetsialist Helen Raja. Läbi valikainete soovitakse tõsta noorte teadlikkust ning aidata neil nii oma huvidest kui ka tulevikuplaanidest lähtuvalt langetada haridustee jätkamiseks läbimõeldud otsuseid. Iga uus valikaine ja -moodul töötatakse välja koostöös, rakendades ülikooli õppejõudude teadmisi ning parimad praktikad. „Läbi erinevate koostööprojektide saab Tallinna Tehnikaülikool anda sisuka panuse gümnaasiumi õppekavadesse,“ tõdes Raja.

Laeb infot...