Tallinna Tehnikaülikool

Paide Gümnaasiumi koolinoortel avanes võimalus õppida valikkursustel TalTechi teadlaste ja õppejõudude juhendamisel ringmajanduse toimimise põhimõtteid. Lisaks loengutes osalemisele said noored töötada ülikooli laborites ning lõputööks tutvustasid kursuse läbinud omaenda loodud materjale.

Paide noored

TalTechi geoloogia instituudi ning materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi  koostöös toimus lõppeva õppeaasta jooksul 3 kursust, mille jooksul käsitleti ringmajandust selle algusest lõpuni. Tallinna Tehnikaülikooli mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juhataja Veiko Karu ütles, et kuna ringmajandus algab mäendusest, keskendus esimene kursus toormete võimalikult efektiivsele kaevandamisele, väärindamisele ning töötlemisele.

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemlektor ja materjalitehnoloogia õppekava programmijuht Tiia Plamus täiendas omalt poolt, et valikkursuste sarja teises ja kolmandas kursuses käsitleti ringmajandust materjalitehnoloogia valdkonnas. “Osalejad õppisid tundma tekstiilivaldkonda, päikeseenergeetika materjale ning puit- ja polümeermaterjale ja palju muud.

“Esmakordselt meie valikkursuste andmise ajaloo jooksul valmistasid kooliõpilased ise vabalt valitud jääkidest uusi materjale. Enne laborisse tulekut pidid nad materjali arenduse etapi ka põhjalikult kavandama.” Plamuse sõnul kasutasid noored oma töös nii puidupuru ja puukoort, polümeer- ja tekstiilmaterjale kui ka pilliroogu. “Noored olid laborites loovad ning neil oli hulgaliselt häid ettepanekuid. Kuna palju oli vaja teha praktilist tööd, siis ei tekkinud ka niisama istumise aega, mis mõjus ehk õpilastele isegi veel motiveerivamalt.”

Mõttele pakkuda kohalikule koolile ringmajanduse valikkursust tuli Paide linn, kes esitas ülikoolile sellekohase ettepaneku. “Kohe oli selge, et siin tuleb kahel instituudil koostööks käed lüüa ja oma õppejõudude-teadlaste abiga panna kokku tõeliselt tugev ainekava. Eriliselt hea meel on, et saime noored kutsuda kursusetöid tegema TalTechi laboritesse, sellist võimalust pole kooliõpilastel varem olnud,” kinnitas Veiko Karu.

Kursustel osales 14 Paide Gümnaasiumi õpilast, kes jäid korraldajate hinnangul õppetööga väga rahule. “Õpilased küsisid, kas ülikoolis on kogu aeg nii huvitav,” ütles Karu, kelle sõnul pole sugugi välistatud, et tulevikus saavad sarnast kursust endale tellida ka teised Eesti gümnaasiumid. “See on läbirääkimiste küsimus, kui leiame aja ja võimaluse, siis miks mitte.”

Ta lisas, et juba praegu seisab Euroopa silmitsi mineraaltoormete kriisiga ning samaaegselt maapõueuuringute ja uute leiukohtade otsimisega tuleb tõsta inimeste teadlikkust ringmajandusest. “Tänapäeva noored tahavad olla targemad tarbijad, sest nad muretsevad keskkonna ja Maa ressursside pärast. Meie eesmärk on ühest küljest suunata neid paremaid ostuvalikuid tegema, teisest küljest muidugi äratada huvi ringmajandusega seotud erialade vastu,“ rääkis Karu.

TalTechi geoloogia instituut kuulub loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja tehnoloogia ning koolitab maapõuespetsialiste ja mäeinsenere. Instituudi teadlaste uurimisvaldkondadeks on mineviku kliima- ja keskkonnamuutused, maapõueressursid nii Eestis kui ka maailmas ja nende kasutamise tehnoloogiad.

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi missioon on olla materjali- ja keskkonnatehnoloogia valdkonnas kõrgetasemelise, rahvusvaheliselt tunnustatud õppe-, teadus- ja arendustöö juhtiv edendaja Eestis. Instituudi üheksa labori tegevusvaldkond hõlmab keskkonna- ja keemiatehnoloogiat, keemilisi kiletehnoloogiaid ning erinevate uute materjalide väljatöötamisega seotud tehnoloogiaid, tegeletakse päikeseenergeetika, optoelektroonsete, biofunktsionaalsete, anorgaaniliste, polümeer-, puit- ja tekstiilmaterjalide uurimise ja arendamisega.

Lisainfo:
TalTechi geoloogia instituut
+372 5121131
geo@taltech.ee

Laeb infot...