Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi Praktik Cum Laude võitjad selgusid 57 kandidaadi hulgast. Parim praktikant välistudengite kategoorias on TalTechi keskkonnatehnika ja juhtimise tudeng Antonio Lustrissimi ja publiku lemmikuks valiti avaliku halduse ja riigiteaduste tudeng Sigrid Sikk. 

„Tööandjate jaoks on heade praktikiste oskustega töötajad kulda väärt. Teeme Praktik Cum Laude konkurssi just seetõttu, et neid tublisid inimesi esile tõsta,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. „Tööandjate sõnul oli praktikantidest reaalselt kasu – nad tõid kaasa uusi teadmisi ja elavdasid meeskondi, õpetasid kolleege ning tegid ära hulga vajalikku tööd. Tulu on mõlemapoolne - paljud neist said juba tööpakkumise või kutse naasta praktikale ka tuleval aastal,“ sõnas Aas. 

Parim praktikant kõrghariduses on AS Ericsson Eesti praktikant Taavi Salum, kes õpib Tallinna Tehnikakõrgkoolis elektritehnika erialal. Taavi paistab silma oma järjekindlusega ning oli samas ettevõttes praktikal juba viiendat korda. Iga kord küll erinevas inseneri rollis ja mõtestades, mida tuleb endas veel arendada. 

Parim praktikant välistudengite kategoorias on AS Eesti Energia praktikant Antonio Lustrissimi, kes õpib Tallinna Tehnikaülikoolis keskkonnatehnikat ja juhtimist. Ta analüüsis küttesektoris toimuvat ning otsis võimalusi lisandväärtuse loomiseks. Ettevõtte sõnul oli ta vastutustundlik ja kasutas ära iga võimaluse võtta praktikast maksimumi ning luua oma tööga ettevõttele väärtust. 

Parim praktikant kutsehariduses on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse praktikant Andreas Tigasing, kes õpib Tartu Kutsehariduskeskuses IT-süsteemide nooremspetsialistiks. Tema töö siseturvalisuse vallas oli eriti vastutusrikas, kuna praktika langes ajale, mil riigis kuulutati välja eriolukord ja kõik töötajad läksid kodukontoritesse. 

Parim praktikant töökohapõhises õppes on SA Maarja Küla praktikant Katrin Reidla, kes õpib Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajaks. Katrini ülesanne praktikal oli toetada intellektipuuetega noori täiskasvanuid nende igapäevastes tegevustes. Tööandja sõnul oskas ta leida üles inimese soovid, arvestada tema harjumustega ning kuulata tugivõrgustiku ootusi ning kõik selle ka ellu viia.

Internetihääletusega valiti sotsiaalmeedias publiku lemmikuks Sigrid Sikk, kes oli praktikal Swedbank Eesti AS-is. Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste tudeng panustas praktikal panga sotsiaalmeedia ja toetustegevustesse.

„Kui õppeasutused ja ettevõtjad panevad oma jõud kokku üheskoos praktikat korraldades, võidavad sellest kõik osapooled, kogu ühiskond. Praktikandid saavad hindamatu kogemuse, mis annab julgust töömaailma sisenemiseks. Ettevõtted saavad töötajad, kelle koolitamises nad ise on osalenud. Koolidel aga on võimalus õppe korraldamisel veelgi enam arvestada ettevõtete vajadustega,“ sõnas Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps.

Viiendat korda toimuval Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Praktik Cum Laude“ osales rekordarv inimesi, kes saavutasid eelmisel õppeaastal praktika jooksul silmapaistvaid tulemusi. Kandidaate esitasid tööandjad üle kogu Eesti.

Konkursil panid omapoolsed auhinnad praktika juhendajatele välja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor koos Ülemiste City-ga. Rektor Mait Rungi sõnul on nende kool rakenduskõrgkool, mis tähendab, et praktilised kogemused ja õpitu rakendamine on nende jaoks olulised. „Rakendame ühe esimese kõrgkoolina Eestis töökohapõhist õpipoisiõpet ja praktikat laialdaselt ning seetõttu on meil heameel panustada ka konkurssi, mis väärtustab koostööd ettevõtete ja koolide vahel,“ ütles Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor.

„Praktik Cum Laude“ konkurssi korraldab Eesti Tööandjate Keskliit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteametiga. Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Pidulikku sündmust saab järelvaadata SIIT.
Raigo Pajula fotod sündmusest SIIN.

Laeb infot...