Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Pärnu Haigla juhatuse esimees Urmas Sule allkirjastasid teisipäeva, 12. oktoobri pärastlõunal koostöölepingu, mille järgi hakatakse Pärnu haiglas inimkeskset tervishoidu ja personaalmeditsiini edendama.

Meditsiinitehnika

Inimkeskne tervishoid lähtub mitte haigustest, vaid inimeste ja kogukondade vajadustest. Raamlepingu üks eesmärke on tõsta Pärnu tuntust tehnoloogialinnana ja Pärnu haigla tuntust uute tehnoloogiate rakendajana. Pärnus hakatakse läbi viima Tallinna Tehnikaülikooli alus- ja rakendusuuringuid ning kasutama ülikooli teadustulemusi.

Projekti koordineerib TalTechi õiguse instituut, mille teadlased on nõustanud nii avalikku ja erasektorit kui ka rahvusvahelisi institutsioone uute tehnoloogiate tegevuskavade ja andmekaitse valdkonnas ning õiguslike riskide maandamisel, sealhulgas meditsiinivaldkonnas.

Õiguse instituudi professori Tanel Kerikmäe sõnul on märkimisväärne, et Eesti üks olulisemaid piirkondi usaldab ülikooli kogemusi ja annab võimaluse linna ja haigla uuenemisel kaasa rääkida. „See loob aluse teadmussiirdeks, mis väljendub teaduse rakendamises vajaduspõhiselt, mis ongi tänapäevase ülikooli põhiülesandeid,“ ütles Kerikmäe.

Konkreetsete uuringute ja koostööprojektide jaoks sõlmitakse eraldi lepingud. Raamlepingu eesmärgiks on sätestada koostöö üldpõhimõtted ning kinnitada, et Pärnu linnavalitsus ja haigla on valmis koolitus-, teadus- ja arendustegevuse projekte ellu viima ja rahastama.

Lisaks annab leping Pärnu linnale ja haiglale võimaluse soovitada ülikoolile kuurortlinnale huvipakkuvaid kursuse-, diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöö teemasid, edastada nende jaoks vajalikke andmeid ja aidata kaasa tööde juhendamisel. Koostööpartnerid otsivad võimalusi Pärnus praktika sooritamiseks ja tööle asumiseks.

„Pärnu linn on otsinud juba pikka aega koostööd mõne tehnikaülikooliga ja meie arvates sobib TalTech selleks Pärnule suurepäraselt,“ ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. „TalTech on tuntud teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedajana Eestis ning koostöö ülikooliga avab Pärnule uued võimalused.  Eelkõige näeme koostööd hariduse ja kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamise, samuti uute tehnoloogiate rakendamise ja arendamise valdkonnas. Leping sõlmitakse kolmepoolsena Pärnu linna, Pärnu Haigla ja TalTechi vahel ning usume, et sellest koostööst võidavad kõik osapooled.“

Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul on Tallinna Tehnikaülikool juba mõnda aega meditsiinivaldkonna ülesannete lahendamisse panustanud. „Tervisetehnoloogiad ja -rakendused on just need alad, mis on meie eriliseks tugevuseks, seda alates diagnostikast ja lõpetades taastusraviga. Tervitan siiralt võimalust teha koostööd Pärnu meditsiinipraktikute ja Pärnu linnaga, et jagada kummagi poole kogemusi, luua sellest interdistsiplinaarsest koostööst uut sünergiat ja kindlust, et meie inimeste tervis ja terviseandmed on edaspidi paremini kaitstud,“ rääkis Land.

TalTechi IT-teaduskonna dekaan professor Gert Jervan lisas, et Tallinna Tehnikaülikooli üks tugevusi on side haiglatega. „Näiteks on meil koostöö Põhja-Eesti Regionaalhaigla ning Ida-Tallinna ja Ida-Viru keskhaiglatega. Loodan, et koostöös Pärnu haigla ja Pärnu linnaga saavad kokku arstid, tehnoloogiainimesed ja kohalik omavalitsus ning tekivad uued huvitavad lahendused alates e-tervisest ja lõpetades intelligentsete ortoosidega,“ kõneles Jervan.

Pärnu haigla nõukogu liige, TalTechi doktorant Kätlin Joala sõnas, et kaasaegse elukeskkonna loomine ja selle arendamine eeldab järjepidevat teadus- ja arendustegevusse panustamist. „Kolmepoolne sümbioos võimaldab pärnakatele pakkuda linnaruumi ja meditsiinivaldkonna jätkusuutlikku kaasajastamist. Esimesi innovatsioonivilju plaanitakse noppida juba lähitulevikus,“ lausus Joala.

Pärnu Haigla juhatuse esimees Urmas Sule ütles, et haigla on oma arengukava inimesekeskse tervise- ja heaolukeskuse strateegias seadnud eesmärgiks patsiendi raviteekondade loomise kõikides teenusegruppides. „See on suur väljakutse. Integreeritud teenuseid on võimalik arendada vaid koostöös kohaliku omavalitsusega ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks on sageli otstarbekas kaasata haiglaväliseid partnereid. Olemegi enda tegemistes lähtunud teadmisest, et koostöös peitub jõud,“ rääkis Sule.

Koostööleping allkirjastati Microsoft Teamsi keskkonnas.

Laeb infot...