Tallinna Tehnikaülikool

Viimsist pärit Paula Veske elab Gentis Belgias ning on doktorantuuris Genti Ülikoolis CMST töögrupis. Oma töös keskendub ta elektroonika ja tekstiili ühendamisele, et toota vastupidavaid nutitekstiile. Tal on rakenduslik kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolist rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia erialal ning tehnikateaduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia erialalt.

Fietstech

Milliseid üllatusi on sel erialal töötades ette tulnud, mida ülikoolist tulles ei osanud oodata?

Erinevatel töökohtadel on tulnud ette olukordi, kus täpne ja konkreetne kommunikatsioon on esmatähtis. Peab arvestama, et enamikel inimestel ei ole samasuguseid teadmisi omandatud ning ei kujuta tihti ette, kuidas ning miks teatud protsesse tuleb teha, et soovitud tooteid teha.

Kelleks puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia eriala selle eriala lõpetajad võivad saada ja kus nad töötavad?

Valikuid on palju, sest kõigi kolme eriala põhitõed on põimitud ning saavad selgeks. Töötatakse erialalisel müügitööl, insenerina, tehnoloogina või ka näiteks konsultandina.

Milliseid teadmisi ja oskusi on Sul tulnud töötades juurde õppida ja kas neid saaks õppida/õpetada ülikoolis?

Nagu eelnevalt mainitud, täpne kommunikatsioon on tihti suur osa tööst. Tähtis on teada, kuidas on parim viis oma ideid ja soovitud teostust edasi anda viisil, et kõik seda ühtselt mõistaks.

Iga ettevõte töötab oma unikaalsel viisil, seega väikseid õppemomente on igas uues kohas, kuhu on olnud au sattuda. Paindlikkus ja õpivalmidus aitavad kindlasti alati kiiremini ja paremini kohaneda.

Kuidas on tööjõuturul läinud, kas töötad valitud erialal ja oled rahul?

Tööpuudust pole kunagi olnud ja alati on teadmistele kasulikku rakendust leitud. Olen oma valikutega tööturul rahul, sest variante on palju ning nõudlus teadmiste järgi suur.

Tööpakkumisi on palju tehtud, sest eriala nõuab palju praktilisi teadmisi, mis hakkavad vaikselt välja surema. Nii eelnevad kui ka praegune töökoht on pakkunud palju põnevat. Rakenduslikul ja tööstusega tihedalt seotud alal on alati palju õppida ning pakub väljakutseid.

35% Eesti töötleva tööstuse müügimahust moodustavad just puidu- ja mööbli-, kummi- ja plasti- ning tekstiili- ja rõivatööstuse allharud. Ekspordimahtude kasvu tõttu investeerivad ettevõtted tootmise laiendamisse, tehnoloogia arendamisse ja efektiivsuse kasvatamisse, mis omakorda on toonud kaasa suure nõudluse erialaste teadmistega spetsialistide järele. Vastavalt valitud suunale saad põhjalikud teadmised puidu- või plasti- või tekstiili ja rõivatööstuse materjalide ehituse, omaduste ja tehnoloogiate kohta. www.taltech.ee/puidu-plasti-ja-tekstiilitehnoloogia

Laeb infot...