Tallinna Tehnikaülikool

Värske maksu- ja tolliameti statistika järgi on 65 protsenti Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) IT teaduskonna välistudengitest leidnud Eestis erialase töö.

„Hea meel on tõdeda, et kõikide TalTechi IT teaduskonna õppeprogrammide lõpetajad, sõltumata nende päritolust, leiavad Eestis hõlpsasti tööd. See annab meile kinnitust, et meie programmid vastavad tööturu nõuetele,“ rääkis TalTechi IT teaduskonna dekaan Gert Jervan. Ta selgitas, et oma osa selles on ka ettevõtjatel endil, kellega ülikoolil on tihe koostöö ning kes ise panustavad õppeprogrammide arendamisesse läbi programminõukogude.

Kõige rohkem on maksu- ja tolliameti andmetel Eestis tööd leidnud TalTechi küberkaitse ning elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate erialade välistudengid, vastavalt 79 ja 73 protsenti.

Enamus (88%) välistudengitest leidis Eestis töö kuu jooksul peale lõpetamist või juba õpingute ajal. „Välistudengite niivõrd kiire erialase töö leidmine kinnitab vajadust IT ekspertide järele ja julgustab tulevasi tudengeid valima just tööturul nõutavat eriala,“ rääkis Jervan.

Võrreldes 2016. ja 2019. aasta palgatasemeid, selgub, et ülikooli lõpetanud välistudengite keskmine töötasu on tõusnud 1187 eurolt 1902 euroni (60%). Välistudengite, kellel on lõpetamisest möödunud üle poole aasta, palgatase on tõusnud 28%, 1475 eurolt 1882 euroni.

Käesoleval õppeaastal alustas TalTechis õpinguid pea 1700 välistudengit kokku 100 erinevast riigist, moodustades 16% kõikidest TalTechi tudengitest.

Andmed pärinevad HITSA analüüsist maksu- ja tolliameti andmetele tuginedes.

Laeb infot...