Tallinna Tehnikaülikool

Teedeehituse ja geodeesia sektori 26 ettevõtet ühendasid jõud, et toetada tudengite õppimist ning valdkonna arengut – loodi fond, mis sai nime valdkonna kunagise eestvedaja ja Tallinna Tehnikaülikooli endise rektori Peep Sürje järgi.

TREV-2 Grupp juhatuse esimees Sven Pertensi sõnul on demograafilisest olukorrast tingituna Eestis puudus kvalifitseeritud tööjõust, sh kõrgharidusega teedeinseneridest. „Peame ühiste jõududega tegelema teedeinseneri ameti väärtustamisega, kaasama valdkonda uusi noori tegijaid ja motiveerima neid omandama teedeinseneri kutsele vastavaid teadmisi, oskusi ning kogemusi. Vastasel korral ei ole Eesti teehoid juba keskpikas perspektiivis enam jätkusuutlik,“ selgitas Pertens.

Sama tõdeb ka Tallinna Tehnikaülikooli teedeehituse ja geodeesia programmijuht Tiit Metsvahi, kelle sõnul kasvavad ettevõtete pakutavate töö- või praktikavõimalused tudengitele kuust-kuusse, kuid neid, keda loodetakse saada, napib. „Viimastel aastatel on tehnikaülikooli viieaastasele õppekavale õppima tulnute arv olnud muutlik, mõnel aastal lausa tagasihoidlik ega haaku kuidagi tööturu vajadusega,“ nentis Metsvahi. Ta selgitas, et ettevõtete osalemine fondis on hea näide, kuidas ettevõtjad teevad koostööd valdkonna arendamiseks ning noorte motiveerimiseks, sest ilma haritud spetsialistideta pole see võimalik.

Peep Sürje nimelise teedeehituse ja geodeesia fondi eesmärk on luua üliõpilastele paremad võimalused keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada eriala kestlik areng Eestis.

People sitting and listening someone talk.

Fondist jagatavad stipendiumid on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse ja geodeesia eriala 2. ‒ 7. semestri üliõpilasele, kes täidavad edukalt õppekava, on oma eriala fännid ning kelle eesmärgiks on areneda tipptegijaks.

Stipendium määratakse avaliku konkursi korras üliõpilastele nende poolt Arengufondi juhatusele esitatud taotluse, motivatsioonikirja ja semestrile eelnenud sessiooni õpitulemuste põhjal. 1000-eurone stipendium makstakse välja võrdsetes osades ühe semestri jooksul Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi poolt.

Peep Sürje nimeline fond avati pidulikult 17. aprillil. Sündmus oli teede- ja geodeesia-ehitusettevõtjate ja tehnikaülikooli teadlaste austusavaldus Peep Sürjele, kelle 74. sünniaastapäeva tähistati just fondi piduliku avamisega.

Praguseks on fondi toetanud 26 firmat: Estroad OÜ, Roadplan, Taalri Varahaldus AS, Tallinna Teede AS, Eesti Teed AS, AS YIT Eesti, Tinter-Projekt OÜ, T-model, Hades Geodeesia OÜ, ERC Konsultatsiooni OÜ, Toner-projekt OÜ, T-konsult OÜ, KiirWarren.KL OÜ, GRK Infra AS, Nordecon AS, Reaalprojekt OÜ, Reib OÜ, TREV-2 Grupp AS, Teedeprojekt OÜ, K-Projekt AS, Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ, ÜLE OÜ, Skepast ja Puhkim AS, Stratum OÜ, TREF AS, TREF Nord AS.

Kes oli Peep Sürje?

Peep Sürje (19. IV 1945 – 12. V 2013) oli Tallinna Tehnikaülikooli rektor aastatel 2005 – 2010 ning teadus ja arendusprorektor aastatel  2000 – 2005.

Ta on õppinud Tallinna Reaalkoolis ja 1973. aastal lõpetas cum laude Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) autoteede erialal. Töötanud on ta RPI Eesti tööstusprojekt geodeedina ja projekteerijana, Teedeehituse Kesklaboratooriumis juhataja asetäitjana, TPI-s  (hilisem Tallinna Tehnikaülikool) assistendina, vanemõpetajana, vanemteadurina, dotsendina ja professorina olles samal ajal ka teedeinstituudi direktor.

Laeb infot...