Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuu TalTechi personalijuhtimise magistriõppekava tudengi Jane Barboga.

Jane Barbo
Personalijuhtimise magistriõppekava tudeng Jane Barbo.

Räägi veidi endast. Milline on Sinu varasem haridus ja kus Sa praegu töötad?

Olen suurema osa oma karjäärist töötanud müügivaldkonnas, viimased 10 aastat olen tegelenud müügijuhtimisega ja meeskonnatöö edendamisega. Tänaseks olen enam kui 2 aastat töötanud meediaettevõtte Geenius Meedia müügiosakonna juhina.

Enne personalijuhtimise magistriõppekavale õppima asumist omandasin bakalaureusekraadi sotsiaaltöö korralduse erialal. Esmapilgul võib see tunduda personalitööst kauge valdkonnana, kuid tegelikult on see väga suurel määral seotud tööga, mida täna teen.

Ehkki sotsiaaltöö valdkond pakkus mulle suurt huvi, ei näinud ma ennast seal tegutsemas, sest tugev empaatiavõime ei võimalda mul igapäevaselt sotsiaalsete probleemidega tegeleda. Sotsiaaltöö korraldus õpetas mulle inimeste mõistmist ning nendega paremini suhestumist – olgu tegu enda töötajate või klientidega.

Mis viis Sind personalijuhtimist õppima?

Inimestega töötamine on alati minu kirg olnud ning see viiski mind sellise valikuni. Minu jaoks on oluline mõista, kuidas inimesed töökeskkonda tajuvad, kuidas see mõjutab nende tundeid ja mil määral on see seotud nende töökäitumisega. Mul oli soov juhtida protsesse senisest veelgi teadlikumalt ja tulemuslikumalt, nii et sellest võidaksid mõlemad osapooled – et töötajakogemus oleks suurepärane, nad sooviksid end ettevõttega siduda ja rohkem pühenduda ning et tööandja oleks tulemustega rahul.

Kahjuks näen, et ettevõtted alahindavad tihti personalijuhtide pädevust. Liiga vähe on neid personalijuhte, kes istuvad täna ettevõtete juhtidega ühe laua taga ja räägivad otsuste tegemisel kaasa. Ma arvan, et personalijuhi kaasamine juhtide töögrupi liikmena loob ettevõtetele olulise konkurentsieelise, kuna personalijuhtimine on niivõrd oluline osa ettevõtte strateegiast ja aitab efektiivsemalt tegutseda.

Kuidas Sa siiani oma õpikogemusega rahul oled jäänud?

Minu õpikogemus TalTechi personalijuhtimise magistriõppes on olnud üle ootuste hea. Õppekava on mitmekesine, nõudlik ja valmistab ette ka kõige keerulisemateks olukordadeks, millega tänapäeval silmitsi tuleb seista. Meid viiakse kurssi kõikvõimalike teemadega, millega üks ettevõte erinevates arengufaasides kokku võib puutuda. Isegi, kui on olemas tugev praktiline kogemus, siis on paremaks analüüsimiseks ja õigete järelduste tegemiseks vaja ka teoreetilisi teadmisi. See õppekava aitab siduda teooria igapäevaelus kogetuga.

Mis on olnud Sinu lemmikud õppeained?

Esimesena tooksin välja „Tööturuprotsessid ja poliitika“, mis õpetas paremini mõistma tööturgu - millised on tuleviku töökohad ja milleks peavad tööandjad valmistuma. Väga vajalik ja õpetlik oli ka „Majandusarvestuse alused“. Selle aine läbimine pani meid kõiki pisaraid valama, kuid aitas paremini aru saada ettevõtte majandustsüklitest – alates eelarvete koostamisest kuni bilansini välja. Lisaks on väga huvitav aine ka „Personalivalik ja hindamine“, kus sai põhjaliku ülevaate kaasaegsetest teooriatest, mis on abiks ettevõtte eesmärkide saavutamist toetava personalivaliku ja hindamissüsteemi loomisel.

Kõikide õppeainete juures oli hästi oluline praktiline pool – kui olid omale teooria selgeks teinud, siis järgnes sellele grupitöö. Tihti sai grupitöid tehtud distantsilt, sest kõik meeskonnaliikmed töötasid erinevates ettevõtetes ning nende ajakava oli erinev. Grupitöö valmimiseks pidi arvestama erinevate inimeste võimaluste ja isikuomadustega, kuid mida parema tulemuse töö sai, seda suurem oli ka õnnetunne. Sellised koosõppimised liitsid meid kaastudengitega väga palju ning saime omale pikkadeks aastateks head mõttekaaslased ja sõbrad.

Millised on kaastudengid ja üleüldine õhkkond?

Õhkkond on väga akadeemiline. Õppejõud on nõudlikud, kuid nende professionaalsus tekitab mõõdukat aukartust ning paneb pingutama. Kaastudengitega on samuti mõnus koos õppida ─ meil on võimalus teineteise kogemustest õppida ja üksteist inspireerida. Kaastudengite motiveeritus sunnib ka mind ennast rohkem pingutama. Kõik eelnimetatu koos annab üldisele õhkkonnale suurepärase kvaliteedimärgi. Kindlasti hakkan ma sellest puudust tundma.

Personalijuhtimise õppekaval õpib väga palju inimesi, kes käivad tööl ning kellel on oma pere. Kuidas õppimist, tööd ja eraelu tasakaalus hoida?

Kooli, töö ja eraelu vahel tasakaalu leidmine on paras väljakutse, kuid kui sa sellega toime tuled, siis see karastatus on tulevikus suureks abiks ja aitab keeruliste olukordadega toime tulla. Valdav osa tudengitest on juba pereinimesed, kuid seda lihtsam on teineteise mõistmine ja sünergia. Me mõistame, et oleme kõik samas olukorras. Kõigil on oma päevatöö, pere ja muud võimalikud kohustused. See liidab meid, aitab paremini aega planeerida ja ülesannetega toime tulla. Eelmisel aastal oli meil päris palju hübriidõpet, mistõttu pidime tihti arvuti vahendusel koos õppima. Mitmed tiimikaaslased on mul juba nagu pereliikmed – mu lapsed teavad neid ning me teame teineteise elukaaslaste ja laste nimesid, iseloomu ja millal kellegi laps võib vajada oma vanema tähelepanu.

Miks võiks keegi end personalivaldkonnas magistritasemel täiendada? Mida see töömaastikul juurde annab?

See õppekava on sulle, kui soovid olla oma ala parim, kuuluda otsuste tegemisel ettevõtete juhtidega samasse töögruppi ja olla seal arvestatav kaasarääkija. Personalijuhtimise õppimine võimaldab varasemalt kogetut veelgi paremini analüüsida ja lahti mõtestada. Suurem osa õpilastest juba töötasid personalivaldkonnas ning soovisid oma praktilistele kogemustele lisaks saada juurde teoreetilise poole, mis aitab teadlikumaid otsuseid teha. Ainult praktikast ei piisa, vaid on vaja ka vilunud õppejõudude ja parimate spetsialistide pakutavaid teooriatele tuginevaid teadmisi.

Mida Sa soovitaksid neile, kes kaaluvad personalijuhtimise õppekavale kandideerimist?

Ma soovitan kindlasti panna paika eesmärgid, milleni tahetakse jõuda. Need 2-3 aastat nõuavad suurt järjepidevust, pingutust ja pühendumust ning kui eesmärk puudub, siis võib õppimine osutuda keeruliseks. Tuleb kaaluda väga tõsiselt, kas järgnevate aastate plaanidesse mahub õppetöö ära. Soovitan kindlasti juba kandideerimise ajal mõelda oma lõputöö teema peale. Mida varem sellele mõelda, seda selgem see viimasel aastal sinu jaoks on.

Kandideerimisperiood: 01.01.-06.07.2022 kell 12.00

Lähem info: taltech.ee/personalijuhtimine

Laeb infot...