Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Teaduspark, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool lükkasid arenduspäevakuga hoo sisse unikaalsele teadussiirde pilootprogrammile Põhjanael. Põhjanaela eesmärk on toetada teadusmahukaid ettevõtteid, et viia need uuele tasemele. Selleks pakutakse osalevatele tiimidele rätseplahendusena valminud programmi ja ekspertidest nõustamistiimi tuge. 

Üheksa-kuulise programmi toel aidatakse neljal tiimil jõuda turu- ja investorvalmiduseni. Unikaalseks muudab Põhjanaela kasutatav arendussprintide meetod ja Eesti parimatest mentoritest koosnevad meeskonnad, nii öelda unistuste äriarenduse meeskonna, kes iga tiimi nõustavad. Programmi vältel tekib tiimidel parem arusaamine turust, selgem ärimudel ning võimekus jõuda kiiremini turule positsioneerides oma toodet täpsemalt. Lõppeesmärk on olla valmis investeeringu kaasamiseks ja oma äri eskaleerimiseks. See on esimene kord kui kaks ülikooli ja kaks teadusparki osalevad ühises programmis. Käesolev piloot keskendub riiklikult olulisele eesmärgile toetada pika arendustsükliga teadupõhiseid ideede kasvamist ärideks.

Tartu Ülikooli ettevõtluse nõustaja Aivar Pere tõi välja, et ülikool on viimase kahe aasta jooksul läbi eksperimentaal-arenduse fondi investeerinud teadusmahukatesse projektidesse üle 400 000 euro. „Põhjanael viib ülikoolide ja teadusparkide ühistegevused teadusmahuka ettevõtluse arendamisel uude ajajärku – tekib katkestusteta väärtusahel, kus koostöös viiakse ettevõtted investorvalmiduseni ehk aidatakse ületada nii öelda "surmaorg"," lisas Pere.

Kõrgtehnoloogia ettevõtluse kasvuprogrammi Põhjanael valitud tiimid on erinevatel arengutasemetel ning tegelevad nii riistvara- kui ka tarkvarapõhiste toodete/teenuste arendamisega alates robootikast kosmoseteaduse, suurandmete analüüsi ja asjade internetini (Internet of Things).

Programmis osalevad meeskonnad:

  • Plantinventi poolt välja töötatav lahendus võimaldab optimeerida veekulu taimekasvatuses ning kiiremat ning paindlikumat reageerimist kliimamuutustele taimede sordiaretuses.
  • DC-DC/AC idee on luua universaalne jõuelektroonika muundur, mis sobib samaaegselt nii alalisvoolul kui vahelduvvoolul töötavatele seadmetele.
  • Unsinkable Robotics kõik-ühes robotplatvorm veealuse kaardistamiseks ja seireks.
  • KappaZeta aitab kaugseire andmeid kasutades täpsemalt ning sagedamini seirata suuri põllumassiive säästes seeläbi põllumajandusettevõtete aega ja raha.

Mentorite ja tiimide esimesel kohtumisel saadi omavahel tuttavaks ning eesmärgiks oli kaardistada ettevõtete vajadused ja moodustada tipptasemel tiimid. Unsinkable Robotics tegevjuht Timmu Tollimägi arvates pani kohtumine mentoritega mõtlema asjadele, mis on tegelikult ettevõtte arendamisel olulised. „Päev andis kaugelt vaatava pilgu ettevõttele ja võimaluse hinnata, kas see, mida sa praegu teed, täidab sinu kaugemat eesmärki. Mentorite arvamuste paljusus inspireerib vaatama sügavale enda sisse,“ võttis Tollimägi päeva kokku.

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat, äri- ja lepinguõiguse valdkonna ekspert Timo Kullerkupp rõhutas õigusküsimuste olulisust süvatehnoloogiliste ettevõtete käivitamisel. „Programmiga liitunud neli ettevõtet on  väga erinevate äriambitsioonide ja eesmärkidega. Õigusvaldkonna peale ei ole nad väga palju mõeldud. Teaduspõhiste projektide äriarenduse vaates on oluline, et intellektuaalomandi küsimused oleks selgelt ja üheselt mõistetavalt lahendatud juba väga varajases etapis. Siin on Eestis tublisti arenguruumi, sest muidu investor ei investeeri,“ tõi Kullerkupp esile.

Tartu Teaduspark, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool käivitasid Põhjanaela selleks, et toetada teadmismahukate tehnoloogiate äriks muutmist. Pilootprogrammi eesmärk on uudse meetodi katsetamine, koostöömudeli loomine ja hiljem kogemuse jagamine kogukonnaga. Põhjanaela programm on toetatud riigihanke „Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamine ja iduettevõtjate arenguprogrammid 2020“  Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Laeb infot...