Tallinna Tehnikaülikool

Piret Tõnurist elab Pariisis ja töötab OECD-s, Avaliku sektori innovatsiooni observatooriumis projektijuhina. Tal on TalTechist bakalaureusekraad avalikus halduses, magistri- ja doktorikraad tehnoloogia juhtimises ning teadusmagistri kraad Leuveni Katoliiklikust Ülikoolist.

Piret Tõnurist

Mida tähendab riigivalitsemine maailmas, kus riigipiirid ei kehti (vt nt Schengen ja EU)?

Muutumas ei ole mitte ainult füüsilised barjäärid riikide ja inimeste vahel, vaid kadumas on ka mõtteliselt piirid. Me käime erinevates riikides tööl, tarbime globaalset kultuuri ja rahvusvahelisi teenuseid. Me elame aina enam digitaalses ühiskonnas, kus ükski riik – suur ega väike – ei suuda kontrollida seda, kuidas ja kellega inimesed suhtlevad, mis teenuseid nad tarbivad ja kellega äri ajavad. Mida riigivalitsemine sellistes tingimustes tähendab, on alles välja kujunemas. Kuna uus ühiskonna- ja majandusmudel alles areneb, siis ei tohiks ka riik ennast lukustada kindlatesse mallidesse, kuidas, kelle jaoks ja mis piirides (riigi)valitsemine toimib. Pigem on hetkel oluline eksperimenteerimine, valitsemise paindlik arendamine, uute kodanike ja mittekodanike vajaduste välja selgitamine ja riigiüleste teenuste agiilne testimine. Uus valitsemismudel ei sünni ka kõige targemate inimeste peadest, vaid kujuneb välja koosloomes inimestega, kes uues, piirideta ühiskonnas elavad.

Mida tähendab valitsemine Sinu jaoks ja kelle töö on valitsemine?

Minu jaoks algab riik ja valitsemine sellest, kelle jaoks ta loodud on. Seega valitsemine tähendab elanike vajaduste rahuldamist, neile kõige parema ja turvalisema elukeskkonna tagamist. See tähendab ka põhjendatud valikuid, kelle heaolu – kas tänase või tulevaste põlvkondade oma – arvesse võetakse (nt kliimamuutuste osas). Seega on valitsemine minu jaoks väärtuspõhine, kus balansseeritakse nii indiviidile kui ka ühiskonnale olulist. Samas ei ole valitsemine stamp, mida peab järgima igavesti: meie väärtused ja vajadused muutuvad ajas ning vastavalt sellele peab muutuma ka valitsemine.

Kas siit erialalt tulevad ametnikud, poliitikud või poliitikaanalüütikud?

Ma arvan, et avaliku halduse õppekavalt võivad tulla nii ametnikud, poliitikud kui ka analüütikud. Siia erialale tulevad õppima inimesed, kellel on sisemine missioon laiemalt asju muuta ning inimeste elu parandada. Modernne avalik haldus annab selleks hea aluse, kuna ta annab sisendi, kuidas probleeme analüüsida ning laiemaid arenguid ühiskonnas näha. Seega pärast õppekava lõpetamist on võimalik ennast täiendada erinevatel erialadel vastavalt inimese enda huvidele ning professionaalsele arengule nii Eestis kui ka mujal.

Üks fun fact, mida sa enne ülikoolis õppimist ei teadnud.

Enne TalTechi tulemist ei teadnud ma suurt midagi innovatsioonist. Olid teised ajad ja meediast ei käinud sellised mõisted igapäevaselt läbi. Pärast esimest semestrit avaliku halduse õppekaval sai innovatsioonist ja innovaatilisest valitsemisest minu kutsumus. Olen selles valdkonnas töötanud juba 14 aastat ja leian iga päev uusi väljakutseid teemaga edasi tegelemiseks.

Kas tahaksid õppida avalikku haldust ja riigiteaduseid? Siis uuri selle õppekava kohta lähemalt: https://taltech.ee/avalikhaldus. Sisseastumisavalduse saad SAISis esitada juba täna.

Laeb infot...