Tallinna Tehnikaülikool

TalTech on väga uuenduslik, avatud ja pakub palju enesetäiendamise võimalusi, lisaks tasemel infrastruktuur ja väga head tingimused teaduse tegemiseks.

Portrait of Pirjo Spuul

Miks ma TalTechis töötan?

TalTech on hea koht teaduse tegemiseks, sest siin on väga hea kooslus ühelt poolt tugevast akadeemilisest keskkonnast ja teisalt pakub ta palju rakenduslikke väljundeid. Isiklikult hindan väga kõrgelt erinevate erialade ja ekspertide vahetut lähedust, mis pakub põnevaid interdistsiplinaarseid koostöövõimalusi. TalTech toetab väga innovaatilisust ja pakub häid võimalusi oma ideid rakendada. Sellele aitab kindlasti palju kaasa TalTechi seotus Mektory ja Tehnopoliga.


Miks soovitan TalTechi tööle tulla?

TalTech on väga uuenduslik, avatud ja pakub palju enesetäiendamise võimalusi, lisaks tasemel infrastruktuur ja väga head tingimused teaduse tegemiseks. TalTechis on noori väga toetav uus tenuuri mudel, mis pakub suurepäraseid karjääriperspektiive. Tooksin veel eraldi välja, et TalTech pakub väga mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi, lisaks teadlase ja grupijuhi rollile olen saanud praktiseerida doktorikoolide projektijuhtimist ja loengute pidamist. Olen ka väga nõus sellega, et TalTech väärtustab töö- ja pereelu tasakaalu – olles ise kahe lapse ema, olen seda kogenud ja hindan kõrgelt.