Tallinna Tehnikaülikool

Tõstan eriliselt esile selle, et Tallinna Tehnikaülikooli seatud fookusteemad on vägagi soodustanud interdistsiplinaarsust, tihedat koostööd teadlaste vahel. See on kaasa aidanud sellele, et uued põnevad ideed ja lahendused on jõudnud ühiskonda. Kindlasti on oluline ka tõsiasi, et me ise oleme väga rahvusvahelised, teeme koostööd teiste ülikoolidega nii Eestis kui ka väljaspool.

Meil on väga hästi välja kujunenud tudengeid, töötajaid ja koostööpartnereid soodustav organisatsioonikultuur. Ülikool on hästi toetav just enesearengu seisukohalt, pakub väga head tuge ja parimaid koolitusi.

Meile on antud võimalus areneda erinevates rollides. Mina kui teadlane olen saanud olla õppejõud, aga tegelenud ka õppe arendustööga, olnud doktorikooli projektijuht. Ka minu kolleegid on olnud erinevate õppeprogrammide juhid.

Tallinna Tehnikaülikool on väga avatud uutele lähenemistele, ideedele, õppemeetoditele. Toon näiteks ühe oma kursuse, virtuaalse praktilise laborikursuse, kus tudengitel on võimalik virtuaalses keskkonnas teha katseid ja läheneda samas keskkonnas ka probleemidele. Aga samas saavad nad kinnistada teooriat, mida nad on eelmistes loengutes juba õppinud.

Selline uudne lähenemine on tudengitele väga meeldinud. Ja nüüdseks on see meie õppekavas valikainena. Nii et meie ülikool soodustab väga uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu ja uusi õpetamismeetodeid.

Tallinna Tehnikaülikoolis on teadus ja õppetöö väga tihendalt seotud. Just suurepärased teadlased on need, kes tudengeid õpetavad. Tudengid aga võivad tulla oma ideega ja teha selle teaduslaboris praktilise lõputöö näol teoks. Lisaks on meil innovatsioonikeskus Mektory, mis viib teadlased ettevõtlusele lähemale. Tänu sellele ideed rakenduvad ja jõuavad ka ühiskonda.

Laeb infot...