Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus on teaduspartner Eesti Energiale nutika spetsialiseerumise projektis. Pooleteise aasta jooksul tehtavate uuringutega soovitakse jõuda teadmiseni, kuidas saaks prügiplasti tööstuslikus mahus õlitootmisel kasutada ning ümbertöötlemiseks kõlbmatu jääde muuta väärtuslikuks vedelkütuseks.

„Selle projekti raames on võimalik süsteemselt kasutada alusuuringute tulemusi ning samas välja selgitada need faktorid, millest sõltub edasine edukas rakendamine. Vastuse annavad labori- ja stendikatsed. Edu puhul on see suur samm põlevkivitöötlemise rolli suurendamiseks ringmajanduse kontekstis,“ selgitas kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu.

Eesti Energia projekti innovaatilisus seisneb selles, et kasutamist võivad leida seni ainult ladestamisele või põletamisele läinud plastjäätmed ning töötlemisele võib minna sorteerimata jäätmeplastisegu, sh koos orgaaniliste ja mineraalsete lisanditega nagu liiv või savi ehk kaob ära nii sorteerimise kui pesemise vajadus.

Laboriuuringute läbiviimisel kasutatakse põlevkivi kompetentsikeskuses varasemate uuringute alusel tehtud järeldusi: Saaremaa Kudjape prügilaplastist õli tootmise võimaluste väljaselgitamine 2013. aastal; 2019. aastal kasuliku mudeliga kaitstud leiutis „Plastjäätmete koospürolüüsi meetod, kus õli kvaliteedi tõstmiseks plastjäätmeid koospürolüüsitakse koos anorgaaniliste materjaliga ning plastjäätmete osakaal moodustab kuni 85% pürolüüsitava segu massist. Koospürolüüsi meetodi suurim innovaatilisus seisnebki selles, et kasutatavat prügiplasti ei ole vaja eelnevalt orgaanilistest ja mineraalsetest lisanditest puhtaks pesta.

„Eestis on ainulaadne põlevkivialane oskusteave ja tootmistehnoloogia, mis teeb meid hinnatud partneriks terves maailmas. Teadlaste ja energeetikaettevõtete tihe koostöö on viinud valdkonda aastakümnete jooksul pidevalt edasi ning mul on hea meel, et see koostöö Eestis loodavate toodete väärtuse tõstmisel kasvab,“ kommenteeris Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals koostööd teadlastega.

Eesti Energia projekti “Taaskasutamatutest plastmassidest vedelkütuste tootmine – rakendusuuring” toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Lähemalt projektist: https://www.energia.ee/et/uudised/avaleht/-/newsv2/2020/05/14/eesti-energia-soovib-prugiplasti-vedelkutusteks-toodelda

Lisainfo: Kalle Pirk, tel 502 4714, kalle.pirk@taltech.ee

Foto: Põlevkivi Kompetentsikeskus

Laeb infot...